Europska unija

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) smještena je u Bruxellesu i djeluje od 1. siječnja 2006.

Zadatak joj je provedba raznih dijelova više od 15 programa i aktivnosti koje financira Zajednica u području obrazovanja i izobrazbe, aktivnoga građanstva, mladih, audiovizualnih djelatnosti i kulture.

Spajanje tih programa pod okriljem jedne strukture omogućuje koordinaciju upravljanja i pružanje sveobuhvatne usluge korisnicima programa.

Agencija je samostalna pravna osoba, ali odgovara za svoj rad četirima glavnim upravama Europske komisije: Glavnoj upravi za obrazovanje i kulturu (EAC), Glavnoj upravi za migracije i unutarnje poslove (HOME), Glavnoj upravi za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (CNECT) i Glavnoj upravi za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO), koje su odgovorne za programiranje, evaluaciju i objavu politika.

Agencija je preuzela veći dio upravljanja programima, uključujući sastavljanje poziva za podnošenje prijedloga, biranje projekata i potpisivanje sporazuma o njima, financijsko upravljanje, praćenje projekata (privremena izvješća, završna izvješća); komunikaciju s korisnicima i provjere na licu mjesta.

Svi su dijelovi programa kojima Agencija upravlja centralizirani i podržavaju tehničke projekte, koji ne podrazumijevaju političko odlučivanje.

G. Brian HOLMES
Direktor

Back to top