an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir

Tá an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) ag feidhmiú ón 1 Eanáir 2006 i leith, agus í lonnaithe sa Bhruiséil.

Is é an misean atá aici líon áirithe snáithe de bhreis agus 15 chlár agus ghníomhaíocht atá á maoiniú ag an gComhphobal a chur chun feidhme i réimsí amhail oideachas agus oiliúint, saoránacht ghníomhach, óige, closamharc agus cultúr.

Ach na cláir sin ar fad a chur faoi aon bhratach amháin, is féidir an bainistiú a chomhordú agus seirbhís chuimsitheach a sholáthar do thairbhithe na gclár.

Cé go bhfuil sainiúlacht dhlítheanach dá cuid féin ag an ngníomhaireacht, tuairiscíonn sí do cheithre cinn d'Ard-Stiúrthóireachtaí an Choimisiúin Eorpaigh: Oideachas agus Cultúr (EAC), Imirce agus Gnóthaí Baile (HOME), Líonraí Cumarsáide, Inneachar Digiteach agus Teicneolaíocht (CNECT) agus Cabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta (ECHO), agus is orthu atá an fhreagracht go fóill i dtaca le beartais a chlársceidealú, a eisiúint agus meastóireacht a dhéanamh orthu.

Is í an ghníomhaireacht atá i gceannas ar thromlach ghnéithe bainistíochta na gclár, amhail glaonna ar thograí, tionscadail a roghnú agus comhaontuithe a shíniú le haghaidh tionscadal, bainistíocht airgeadais, faireachán a dhéanamh ar thionscadail (tuarascálacha idirmheánacha, tuarascálacha deiridh); cumarsáid le tairbhithe; agus rialuithe ar an láthair.

Na snáithe den chlár atá á mbainistiú ag an ngníomhaireacht, tá siad láraithe agus tacaíonn siad le tionscadail theicniúla, agus ní chiallaíonn an méid sin go bhfuil baint acu le cinnteoireacht pholaitiúil.

An tUasal Brian HOLMES
An Stiúrthóir

Sonraí teagmhála: 

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir(EACEA)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top