Euroopan Unioni

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) sijaitsee Brysselissä. Se aloitti toimintansa 1.1.2006.

Toimeenpanoviraston tehtävänä on panna täytäntöön tiettyjä osia yhteensä yli viidestätoista EU:n rahoittamasta ohjelmasta ja toimesta, jotka liittyvät koulutukseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, nuorisotyöhön, audiovisuaalialaan tai kulttuuriin.

Kun näitä ohjelmia hoidetaan keskitetysti, niiden hallinnointia voidaan koordinoida paremmin ja tuensaajia voidaan palvella kokonaisvaltaisesti.

Vaikka toimeenpanovirasto on itsenäinen oikeushenkilö, se raportoi neljälle Euroopan komission pääosastolle eli koulutuksen ja kulttuurin pääosastolle (EAC), muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastolle (HOME), viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastolle (CNECT) ja humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosastolle (ECHO). Nämä pääosastot vastaavat edelleen ohjelmasuunnittelusta, arvioinnista ja toimintapolitiikoista.

Toimeenpanovirasto on pitkälti vastuussa ohjelmien hallinnoinnista. Se laatii ehdotuspyynnöt, valitsee hankkeet ja allekirjoittaa hankesopimukset sekä huolehtii taloushallinnosta, hankkeiden seurannasta (väliraportit ja loppuraportit), yhteydenpidosta tuensaajiin ja paikan päällä tehtävistä tarkastuksista.

Toimeenpanovirasto hallinnoi ainoastaan keskitettyjä teknisiä hankkeita, joihin ei liity poliittista päätöksentekoa.

Brian Holmes
Johtaja

Yhteystiedot: 

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto(EACEA)

Yhteystiedot

Osoite: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top