Euroopa Liit

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet

Brüsselis asuv Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) alustas tööd 1. jaanuaril 2006.

Rakendusameti ülesanne on enam kui 15 ühenduse rahastatava programmi ja tegevuse programmiosade rakendamine hariduse ja koolituse, kodanikuaktiivsuse, noorte ning audiovisuaal- ja kultuurivaldkondades.

Nende programmide koondamine ühe egiidi alla aitab kooskõlastada juhtimist ning pakkuda toetuse saajatele täisteenust.

Kuigi rakendusamet on iseseisev juriidiline isik, annab ta aru neljale Euroopa Komisjoni peadirektoraadile: hariduse ja kultuuri peadirektoraadile, rände ja siseasjade peadirektoraadile, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadile ning humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadile, mis vastutavad poliitika kavandamise, hindamise ja kujundamise eest.

Rakendusamet vastutab enamike programmi haldusküsimuste eest, sh konkursikutsete koostamine, projektide valik ning projektilepingute sõlmimine, finantshaldus ja projektide järelevalve (vahe- ja lõpparuanded), teabevahetus toetuse saajatega ning kohapealne kontroll.

Rakendusameti hallatavad programmiosad on kõik tsentraliseeritud ja toetavad tehnilisi projekte, mille juures ei ole vaja teha poliitilisi otsuseid.

Brian HOLMES
Direktor

Back to top