Europæiske Union

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) i Bruxelles påbegyndte sin virksomhed den 1. januar 2006.

Det har til opgave at gennemføre visse dele af mere end 15 programmer og foranstaltninger, der finansieres af EU inden for områderne undervisning, aktivt medborgerskab, ungdom, audiovisuelle medier og kultur.

Ved at samle disse programmer under ét kan man bedre koordinere deres forvaltning og tilbyde støttemodtagerne en komplet service.

Forvaltningsorganet er en selvstændig juridisk person, men rapporterer til fire af Europa-Kommissionens generaldirektorater, Uddannelse og Kultur EAC, Migration og Indre Anliggender (HOME), Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (CNECT) og Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO), som fortsat vil være ansvarlige for programmering, evaluering og politikudformning.

Agenturet står for de fleste forvaltningsmæssige aspekter af programmerne, herunder udarbejdelse af forslagsindkaldelser, udvælgelse af projekter og undertegnelse af projektaftaler, finansiel forvaltning, tilsyn med projekter (midtvejsrapporter og endelige rapporter), kommunikation med støttemodtagerne og kontrolbesøg på stedet.

Agenturet forvalter udelukkende centraliserede programdele og understøtter tekniske projekter, som ikke kræver politiske beslutninger.

Brian Holmes
Direktør

Kontakt: 

Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur(EACEA)

Kontakt

Adresse: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top