Evropská unie

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) se sídlem v Bruselu funguje od 1. ledna 2006.

Jejím úkolem je provádět některé části více než patnácti programů a akcí financovaných Společenstvím v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, aktivního občanství, mládeže, audiovizuálního odvětví a kultury.

Seskupení těchto programů pod jednou střechou umožňuje koordinaci správy a zajišťuje příjemcům příspěvků ucelený soubor služeb.

Agentura má právní subjektivitu, nicméně je zodpovědná vůči čtyřem generálním ředitelstvím Evropské komise: GŘ pro vzdělávání a kulturu (EAC), GŘ pro migraci a vnitřní věci (HOME), GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie (CNECT) a GŘ pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO), která mají nadále na starosti tvorbu, hodnocení a předkládání politik.

Agentura je pověřena většinou aspektů správy programů, k nimž patří příprava výzev k předkládání návrhů, výběr projektů a podpis dohod o projektech, finanční řízení, sledování projektů (průběžné a závěrečné zprávy), komunikace s příjemci a kontroly na místě.

Všechny části programů spravované agenturou jsou centralizované a podporují technické projekty, které nevyžadují přijímání politických rozhodnutí.

Brian Holmes
ředitel

Kontaktní údaje: 

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast(EACEA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 299 11 11
Keywords: 
Back to top