Europeiska Unionen

Decentraliserade byråer

Decentraliserade byråer

De decentraliserade EU-byråerna spelar en viktig roll i EU. De bidrar till att göra Europa mer konkurrenskraftigt och till en bättre plats att bo och arbeta på, vilket gynnar alla som bor i EU.

Varför finns de decentraliserade byråerna?

Byråerna har inrättats av EU för att utföra tekniska och vetenskapliga uppgifter som hjälper EU-institutionerna att genomföra strategier och fatta beslut. De är spridda över hela EU.

Vad gör de?

De arbetar med frågor och problem som påverkar vardagen för de 500 miljoner människor som bor i EU. De gör stor skillnad genom att ge EU-institutionerna och länderna specialiserad kunskap om en rad olika områden, som tex.

 • den mat vi äter
 • våra läkemedel
 • kemikalier som vi kommer i kontakt med
 • vår utbildning
 • arbetsvillkor och arbetsmiljö
 • rättsliga frågor
 • transportsäkerhet
 • säkerhet
 • våra grundläggande rättigheter.
 • kunskap
 • tjänster för allmänheten och näringslivet.
Back to top