Evropska unija

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije EU imajo pomembno vlogo v Evropski uniji. Prizadevajo si povečati konkurenčnost evropskega gospodarstva in spremeniti Evropo v privlačnejši kraj za življenje in delo, zato delujejo v dobro vseh prebivalcev EU.

Cilji

Decentralizirane agencije, ki jih je ustanovila EU, opravljajo tehnične in znanstvene naloge ter pomagajo institucijam EU pri pripravi politik in sprejemanju odločitev. Najdemo jih povsod po EU.

Naloge

Agencije obravnavajo različna vprašanja in zadeve, ki vplivajo na vsakdanje življenje 500 milijonov ljudi v EU. Imajo pomembno vlogo, saj institucijam in državam EU zagotavljajo strokovne nasvete na različnih področjih:

 • živila
 • zdravila
 • kemikalije, ki pridejo v stik z ljudmi
 • izobraževanje
 • kakovost delovnih pogojev in okolja
 • pravosodje
 • varnost v prometu
 • varnost
 • naše temeljne pravice
 • znanje
 • storitve za javnost in industrijo
Back to top