Európska únia

Decentralizované agentúry

Decentralizované agentúry

Decentralizované agentúry zohrávajú dôležitú úlohu v Európskej únii. Pomáhajú zvyšovať konkurencieschopnosť Európy a meniť ju na lepšie miesto pre život a prácu. Slúžia tak záujmom všetkých obyvateľov EÚ.

Čo sú decentralizované agentúry?

Tieto agentúry boli založené Európskou úniou, aby plnili technické a vedecké úlohy, ktoré pomáhajú európskym inštitúciám vykonávať politiky a prijímať rozhodnutia. Sídlia v rôznych krajinách EÚ.

Čo robia?

Pracujú na riešení otázok a problémov, ktoré ovplyvňujú každodenný život 500 miliónov ľudí žijúcich v EÚ. Majú veľký vplyv a inštitúciám a krajinám EÚ poskytujú odborné znalosti v rôznych oblastiach, ako napríklad:

 • potraviny,
 • lieky,
 • chemické látky, s ktorými prichádzame do kontaktu,
 • vzdelávanie,
 • kvalita nášho pracovného života a prostredia,
 • spravodlivosť,
 • bezpečnosť dopravy,
 • bezpečnosť,
 • naše základné práva.
 • znalosti
 • poskytovanie služieb verejnosti a priemyslu
Back to top