Euroopa Liit

Detsentraliseeritud asutused

Detsentraliseeritud asutused

Detsentraliseeritud asutustel on ELis oluline roll. Nad aitavad muuta Euroopa konkurentsivõimelisemaks ning paremaks elu- ja töökohaks ning teenivad seega kõigi ELi elanike huve.

Millised on detsentraliseeritud asutused?

Need asutused on loonud EL ning neil on tehnilised ja teaduslikud ülesanded, mis aitavad ELi institutsioonidel rakendada poliitikastrateegiaid ja teha otsuseid. Neid asutusi on kogu ELis.

Millised on nende ülesanded?

Nad töötavad selliste ülesannete ja probleemide kallal, mis mõjutavad kõigi 500 miljoni ELi elaniku elu. Neil on väga oluline roll ELi institutsioonidele ja riikidele erialaste nõuannete andmisel väga mitmesugustes valdkondades, näiteks:

 • toit;
 • ravimid;
 • kemikaalid;
 • haridus;
 • tööelu ja -keskkonna kvaliteet;
 • õiguskaitse;
 • transpordiohutus;
 • turvalisus;
 • põhiõigused;
 • teadmised;
 • teenuste osutamine inimestele ja ettevõtetele.
Back to top