Ευρωπαϊκή Ένωση

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Υπηρετούν τα συμφέροντα του συνόλου των κατοίκων της ΕΕ, βοηθώντας ώστε να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και ένας καλύτερος τόπος διαβίωσης και εργασίας.

Ποιοι είναι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί;

Οι οργανισμοί αυτοί έχουν συσταθεί από την ΕΕ για να εκτελούν τεχνικά και επιστημονικά καθήκοντα προκειμένου να βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υλοποιούν πολιτικές και να λαμβάνουν αποφάσεις. Κατανέμονται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους;

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί ασχολούνται με ζητήματα και προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς παρέχουν στα θεσμικά όργανα και στις χώρες της ΕΕ εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς, όπως:

 • τα τρόφιμα που καταναλώνουμε
 • τα φάρμακα
 • τα χημικά προϊόντα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή
 • η εκπαίδευσή μας
 • η ποιότητα των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας
 • η δικαιοσύνη
 • η ασφάλεια των μεταφορών
 • η ασφάλεια
 • τα θεμελιώδη δικαιώματα.
 • η πληροφόρηση
 • η παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Back to top