Europæiske Union

Decentrale organer

Decentrate EU-organer spiller en vigtig rolle i EU. De hjælper med at gøre Europa mere konkurrencedygtigt og et bedre sted at bo og arbejde, og tjener derfor alle EU-borgeres interesse.

Hvad er decentrale organer?

Disse organer er etableret af EU for at udføre tekniske og videnskabelige opgaver, der hjælper EU-institutionerne med at gennemføre politikker og træffe afgørelser. De er spredt over hele EU.

Hvad de laver?

De arbejder med forhold og problemer, som berører hverdagen for de 500 mio. mennesker, der bor i EU. De har en enorm betydning og forsyner EU's institutioner og lande med specialiseret viden på forskellige områder såsom:

 • den mad, vi spiser
 • vores lægemidler
 • de kemikalier, vi kommer i berøring med
 • vores uddannelse
 • kvaliteten af vores arbejdsliv og -miljø
 • retfærdighed
 • transportsikkerhed
 • sikkerhed
 • vores grundlæggende rettigheder
 • viden
 • tjenesteydelser tll borgerne og erhvervslivet.
Back to top