Европейски съюз

Децентрализирани агенции

Децентрализирани агенции

Децентрализираните агенции на ЕС играят важна роля в Европейския съюз (ЕС). Те допринасят за повишаване на конкурентоспособността на Европа и за превръщането ѝ в по-добро място за живот и работа, като по този начин служат на интересите на живеещите в ЕС.

Какво представляват децентрализираните агенции?

Тези агенции са създадени от ЕС за изпълнение на технически и научни задачи, които помагат на институциите на ЕС да изпълняват политиките и да вземат решения. Те се намират в различни страни от ЕС.

Какво правят?

Децентрализираните агенции работят по въпроси и проблеми, които засягат ежедневието на 500 млн. души, живеещи в ЕС. Те имат значително влияние, тъй като предоставят на институциите на ЕС и на държавите от Съюза специализирани познания в разнообразни области, като например:

 • храна
 • лекарства
 • химични вещества, с които влизаме в контакт
 • образование
 • качество на професионалния живот и на околната среда
 • правосъдие
 • безопасност на транспорта
 • сигурност
 • нашите основни права.
 • знания
 • предоставяне на услуги на граждани и предприятия.
Back to top