Europeiska Unionen

Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

Översikt

 • Uppgift: Förvalta växtförädlarrätten i EU
 • Direktör: Martin Ekvad
 • Inrättad: 1995
 • Antal anställda: 45
 • Plats: Angers (Frankrike)
 • Webbplats: CPVO

Växtsortsmyndigheten uppmuntrar innovation av nya växtsorter genom att till en rimlig kostnad bedöma förädlarnas ansökningar om växtförädlarrätt, ge dem riktlinjer och hjälpa dem att utöva sina rättigheter. Genom att skydda nya växtsorter i hela EU värnar man förädlarnas intressen och ser till att deras investeringar i forskning och innovation lönar sig.

Vad gör växtsortsmyndigheten?

 • Beviljar immateriella rättigheter för nya växtsorter. De gäller i alla EU-länder i 25 år (30 år för sorter av potatis, vinstockar och träd).
 • Utfärdar riktlinjer och hjälper aktörerna att utöva sina rättigheter.

Organisation

Myndighetens ordförande rapporterar till ett förvaltningsråd som består av

 • företrädare för de 28 EU-länderna
 • EU-kommissionens företrädare
 • observatörer.

Växtsortsmyndigheten är en självfinansierad EU-byrå. Förvaltningsrådet är den budgetansvariga myndigheten. Den har till uppgift att

 • diskutera och anta arbetsprogrammet och årsbudgeten
 • övervaka myndighetens arbete
 • delegera ansvaret för den tekniska provningen till de nationella provningsmyndigheterna
 • godkänna tekniska protokoll för undersökning av växtsorter.

Myndigheten består av tre enheter (för administrativa, tekniska och juridiska frågor) och stödtjänster.

Hur arbetar växtsortsmyndigheten?

EU:s växtförädlarrätt är den mest omfattande i sitt slag i världen. Sedan 1995 har man behandlat över 53 000 ansökningar och beviljat över 41 000 växtförädlarrätter i EU. Det visar hur attraktivt systemet är för de växtförädlare som vill sälja sina sorter i hela Europa.

Myndigheten samarbetar med

 • EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet
 • EU-ländernas regeringar
 • nationella provningsmyndigheter i Europa
 • branschorganisationer: ESA, Ciopora och Plantum
 • Internationella unionen för skydd av nya sorter
 • Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster)
 • Europeiska patentverket
 • jurister och universitet som sysslar med immaterialrätt.

Vem gynnas?

De viktigaste målgrupperna är

 • växtförädlare
 • odlare
 • allmänheten.
Kontaktuppgifter till

Kontaktuppgifter till- Gemenskapens växtsortsmyndighet(CPVO)

Kontaktuppgifter till

Adress

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tfn
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Back to top