Evropska unija

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

Pregled

 • Naloga: upravljanje sistema žlahtniteljskih pravic EU
 • Direktor: Martin Ekvad
 • Ustanovitev: 1995
 • Število zaposlenih: 45
 • Sedež: Angers (Francija)
 • Spletišče: CPVO

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) spodbuja inovacije v gojenju rastlinskih sort s skrbnim reševanjem vlog za podelitev žlahtniteljskih pravic Skupnosti po zmernih cenah, deležnikom pa daje navodila in pomoč pri uveljavljanju teh pravic. Z zaščito novih rastlinskih sort v Evropski uniji varuje interese žlahtniteljev in zagotavlja donosnost njihovih naložb v raziskave in inovacije.

Naloge

 • Podeljevanje pravic intelektualne lastnine za nove rastlinske sorte, ki v državah EU veljajo 25 let (30 let za nove sorte krompirja, vinske trte in dreves).
 • Smernice in pomoč žlahtniteljem pri uveljavljanju teh pravic.

Struktura

Predsednik urada poroča upravnemu svetu, ki ga sestavljajo:

 • predstavniki 28 držav EU,
 • predstavniki Evropske komisije,
 • opazovalci.

Urad je agencija EU, ki se financira iz lastnih prihodkov. Proračunski organ urada je upravni svet. Naloge sveta vključujejo:

 • vsaj en letni sestanek za razpravo in sprejetje delovnega programa in letnega proračuna,
 • spremljanje delovanja urada,
 • pooblastitev nacionalnih uradov za izvedbo preskušanja rastlinskih sort v imenu urada,
 • odobritev smernic za preskušanje rastlinskih sort.

Urad sestavljajo tri enote (upravna, tehnična in pravna) ter podporne službe.

Delovanje

Sistem žlahtniteljskih pravic EU je najbolj obsežen na svetu. V okviru sistema so od leta 1995 obdelali več kot 53 000 prijav in podelili več kot 41 000 žlahtniteljskih pravic Skupnosti. Ti podatki kažejo na pomen sistema za žlahtnitelje, ki želijo svoje rastlinske sorte tržiti v Evropi.

Urad tesno sodeluje z:

 • Generalnim direktoratom za zdravje in varnost hrane (GD SANTE) pri Evropski komisiji,
 • državami članicami EU,
 • nacionalnimi uradi za preskušanje v Evropi,
 • organizacijami žlahtniteljev: ESA, CIOPORA, Plantum,
 • Mednarodno zvezo za varstvo novih sort rastlin,
 • Uradom za harmonizacijo na notranjem trgu (blagovne znamke in modeli),
 • Evropskim patentnim uradom,
 • pravniki in univerzami, ki delujejo na področju prava intelektualne lastnine.

Koristi

Koristi od dela urada imajo:

 • žlahtnitelji rastlin,
 • pridelovalci,
 • splošna javnost.
Kontaktni podatki

Urad Skupnosti za rastlinske sorte(CPVO)

Kontaktni podatki

Naslov

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Back to top