Uniunea Europeană

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

Prezentare generală

 • Rol: gestionarea sistemului UE de protecție a soiurilor de plante
 • Director: Martin Ekvad
 • Înființare: 1995
 • Angajați: 45
 • Sediu: Angers (Franța)
 • Site: OCSP 

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) încurajează inovarea în domeniul soiurilor de plante, analizând riguros, la prețuri accesibile, cererile de drepturi de proprietate intelectuală asupra soiurilor de plante. În același timp, oferă consiliere și asistență cu privire la exercitarea acestor drepturi. Protejarea noilor soiuri de plante în întreaga UE contribuie la promovarea intereselor amelioratorilor și garantează că investițiile lor în cercetare și inovare sunt profitabile.

Ce face OCSP?

 • Acordă drepturi de proprietate intelectuală asupra noilor soiuri de plante, valabile în țările UE timp de 25 de ani (30 de ani în cazul varietăților de cartofi, viță-de-vie și arbori).
 • Le oferă părților interesate consultanță în materie de politici și asistență cu privire la exercitarea acestor drepturi.

Structură

Președintele Oficiului raportează în fața unui Consiliul de administrație format din:

 • reprezentanți ai celor 28 de state membre ale UE
 • reprezentanți ai Comisiei Europene
 • observatori.

OCSP este o agenție a UE care se autofinanțează, iar Consiliul de administrație este autoritatea sa bugetară. Printre altele, Consiliul de administrație al OCSP:

 • se reunește cel puțin o dată pe an pentru a discuta și adopta programul de lucru și bugetul anual
 • monitorizează activitățile Oficiului
 • deleagă responsabilitatea examinărilor tehnice oficiilor naționale de examinare
 • aprobă protocoalele tehnice pentru testarea soiurilor de plante.

Oficiul este format din 3 unități (administrativă, tehnică și juridică) și serviciile de sprijin.

Cum lucrează Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante?

Sistemul UE de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală asupra soiurilor de plante este unul dintre cele mai vaste din lume. De la înființarea sa, în 1995, Oficiul a procesat mai mult de 53 000 de cereri și a acordat drepturi de proprietate asupra unui număr de peste 41 000 de soiuri de plante. Acest lucru dovedește cât de atrăgător este sistemul pentru amelioratorii de soiuri care doresc să își promoveze produsele pe piețele din Europa.

Oficiul menține legături strânse cu:

 • Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei Europene
 • guvernele statelor membre
 • oficiile naționale de examinare din Europa
 • asociații ale amelioratorilor: ESA, CIOPORA, Plantum
 • Uniunea Internațională pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante (UPOV)
 • Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)
 • Oficiul European de Brevete
 • universități și juriști specializați în domeniul proprietății intelectuale.

Cine sunt beneficiarii?

Principalii destinatari ai serviciilor OCSP sunt:

 • amelioratorii de soiuri
 • cultivatorii
 • publicul larg.
Date de contact

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante(OCSP)

Date de contact

Adresă

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Back to top