Unia Europejska

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

Informacje ogólne

 • Funkcja: zarządzanie unijnym systemem praw do odmian roślin
 • Dyrektor: Martin Ekvad
 • Rok utworzenia: 1995
 • Personel: 45
 • Siedziba: Angers (Francja)
 • Strona internetowa: CPVO

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) wspiera innowacje w dziedzinie odmian roślin poprzez skrupulatne przetwarzanie wniosków o przyznanie unijnych praw do odmian roślin po przystępnych cenach, zapewniając zainteresowanym podmiotom wskazówki i pomoc w zakresie korzystania z tych praw. Ochrona nowych odmian roślin w całej UE sprzyja interesom hodowców i gwarantuje, że ich inwestycje w badania i innowacje będą opłacalne.

Czym zajmuje się CPVO?

 • Udziela praw własności intelektualnej do nowych odmian roślin, które są ważne w państwach członkowskich UE przez okres 25 lat (30 lat w przypadku gatunków ziemniaków, winorośli oraz drzew).
 • Zapewnia zainteresowanym stronom wytyczne polityczne dotyczące wykonywania tych praw oraz pomoc w ich wykonywaniu.

Struktura

Prezes Urzędu podlega radzie administracyjnej, w której skład wchodzą:

 • przedstawiciele 28 krajów UE
 • przedstawiciele Komisji Europejskiej
 • obserwatorzy.

Urząd jest samofinansującą się agencją UE, a jego władzą budżetową jest rada administracyjna. Jego zadania obejmują:

 • posiedzenie przynajmniej raz w roku, aby przedyskutować i przyjąć program prac i budżet roczny
 • monitorowanie funkcjonowania Urzędu
 • przekazywanie odpowiedzialności za badania techniczne krajowym organom realizującym badania w imieniu Urzędu
 • zatwierdzanie protokołów badań technicznych odmian roślin.

W skład Urzędu wchodzą trzy działy (administracyjny, techniczny i prawny), a także służby wspierające.

Jak działa Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin?

Unijny system ochrony odmian roślin należy do najbardziej kompleksowych na świecie. Od 1995 r. Urząd przeanalizował ponad 53 tys. wniosków i wydał ponad 41 tys. wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin. Dowodzi to, że system ten jest atrakcyjny z punktu widzenia hodowców zainteresowanych sprzedawaniem swoich odmian roślin w całej Europie.

Urząd ściśle współpracuje z:

 • Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE)
 • rządami krajów UE
 • krajowymi instytutami badawczymi w całej Europie
 • stowarzyszeniami hodowców: ESA, CIOPORA, Plantum
 • Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
 • Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
 • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
 • prawnikami i uczelniami specjalizującymi się w prawach własności intelektualnej.

Komu przynosi korzyści działalność Urzędu?

Głównymi grupami docelowymi są:

 • hodowcy roślin
 • plantatorzy
 • konsumenci.
Dane kontaktowe

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin(CPVO)

Dane kontaktowe

Adres

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Faks
+33 2 41 25 64 10
Back to top