Europese Unie

Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO)

Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO)

In het kort

 • Rol: Beheer van de communautaire beschermingsregeling voor kweekproducten
 • Directeur: Martin Ekvad
 • Opgericht: 1995
 • Medewerkers: 45
 • Locatie: Angers, Frankrijk
 • Website: CPVO

Het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) stimuleert innovatie op het gebied van plantenrassen door aanvragen voor Europese bescherming zorgvuldig en voor een betaalbare prijs te verwerken, en door de belanghebbenden begeleiding en advies over de uitoefening van intellectuele-eigendomsrechten te geven. Door nieuwe plantenrassen in de hele EU te beschermen, behartigt het CPVO de belangen van de kwekers. Zo kunnen zij erop vertrouwen dat hun investeringen in onderzoek en innovatie winstgevend zijn.

Wat doet het CPVO?

 • Intellectuele-eigendomsrechten toekennen aan nieuwe plantenrassen in de EU-landen, die 25 jaar (30 jaar in het geval van soorten van aardappelen, wijnstokken en bomen) geldig zijn.
 • De belanghebbenden beleidsrichtsnoeren en steun bij de uitoefening van deze rechten geven.

Opzet

De directeur rapporteert aan een raad van bestuur bestaande uit:

 • vertegenwoordigers van de 28 EU-landen
 • vertegenwoordigers van de Europese Commissie
 • waarnemers

Het CPVO is een zelfbedruipend agentschap van de EU en de Raad van bestuur is verantwoordelijk voor de begroting. De taken van de Raad van bestuur omvatten:

 • ten minste eenmaal per jaar bijeenkomen om het werkprogramma en de jaarlijkse begroting te bespreken en goed te keuren
 • toezicht houden op de werkzaamheden van het Bureau
 • namens het Bureau de verantwoordelijkheid voor technische onderzoeken aan de nationale onderzoeksbureaus delegeren
 • technische protocollen voor het testen van plantenvariëteiten goedkeuren

Het CPVO bestaat uit 3 eenheden (een administratieve, een technische en een juridische) en ondersteunende diensten.

Hoe werkt het Communautair Bureau voor plantenrassen?

De EU-beschermingsregeling voor kweekproducten is de meest uitgebreide in zijn soort ter wereld. Sinds 1995 heeft het CPVO meer dan 53 000 verzoeken behandeld en meer dan 41 000 communautaire kwekersrechten verleend. Dit toont aan hoe aantrekkelijk de regeling is voor kwekers die hun rassen in heel Europa op de markt willen brengen.

Het CPVO werkt nauw samen met:

 • directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie (DG SANTE)
 • de regeringen van de EU-landen
 • de nationale onderzoeksbureaus in heel Europa
 • kwekersorganisaties: ESA, CIOPORA, Plantum
 • de Internationale Unie tot bescherming van kweekprodukten (UPOV)
 • het Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
 • het Europees Octrooibureau (EPO)
 • advocaten en universiteiten die zich bezighouden met intellectuele eigendom

Wie is erbij gebaat?

De belangrijkste doelgroepen zijn:

 • kwekers
 • landbouwers
 • het algemene publiek
Contact

Communautair Bureau voor plantenrassen(CBP)

Contact

Adres

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Back to top