Europos Sąjunga

Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)

Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)

Apžvalga

 • Vaidmuo: ES augalų veislių teisinės apsaugos sistemos valdymas
 • Direktorius: Martin Ekvad
 • Įsteigta: 1995 m.
 • Darbuotojai: 45
 • Vieta: Anžė (Prancūzija)
 • Interneto svetainė: BAVT

Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT) skatina naujoves augalų veislių srityje, kruopščiai ir kuo ekonomiškiau nagrinėja Bendrijos augalų veislių teisių prašymus, teikia suinteresuotiesiems subjektams politikos gaires ir paramą jiems naudojantis tomis teisėmis. Suteikiant apsaugą naujų augalų veislėms visoje Europoje ginami augalų selekcininkų interesai ir užtikrinama, kad jų investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas būtų pelningos.

Veikla

 • BAVT suteikia naujų augalų veislių intelektinės nuosavybės teises, galiojančias ES šalyse 25 metus (30 metų bulvių, vynuogių ir medžių rūšims);
 • teikia suinteresuotiesiems subjektams politikos gaires ir paramą jiems naudojantis tomis teisėmis.

Struktūra

Tarnybos pirmininkas teikia ataskaitas Administracinei tarybai, kurią sudaro

 • 27 ES šalių atstovai,
 • Europos Komisijos atstovai ir
 • stebėtojai.

Tarnyba yra ES agentūra, kuri savo veiklą finansuoja pati, o Administracinė taryba yra jos biudžeto valdymo institucija. Administracinės tarybos pareigos:

 • surengti bent vieną posėdį kasmet, siekiant aptarti ir patvirtinti darbo programą ir metinį biudžetą;
 • stebėti Tarnybos veiklą;
 • deleguoti techninės ekspertizės funkciją nacionalinėms ekspertizės tarnyboms Tarnybos vardu;
 • patvirtinti augalų veislių tyrimų techninius protokolus.

Tarnybą sudaro 3 skyriai (administracinių reikalų, techninis ir teisinis) ir paramos padaliniai.

Veiklos būdai

ES augalų veislių teisinės apsaugos sistema yra visapusiškiausia tokio pobūdžio sistema pasaulyje. Nuo 1995 m. ji išnagrinėjo daugiau nei 53 000 prašymų ir suteikė augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje daugiau nei 41 000 augalų veislių. Tai rodo šios sistemos reikalingumą augalų selekcininkams, siekiantiems prekiauti savo veislėmis visoje Europoje.

Tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su:

 • Sveikatos ir maisto saugos generaliniu direktoratu (SANTE);
 • ES šalių vyriausybėmis;
 • nacionalinėmis ekspertizės tarnybomis visoje Europoje;
 • augalų selekcininkų asociacijomis (ESA, CIOPORA, „Plantum“);
 • Tarptautine naujų augalų veislių apsaugos sąjunga (UPOV);
 • Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas);
 • Europos patentų tarnyba (EPT);
 • intelektinės nuosavybės teisės specialistais ir universitetais.

Nauda

Pagrindinės tikslinės grupės:

 • augalų selekcininkai,
 • augintojai,
 • visuomenė.
Kontaktiniai duomenys

Bendrijos augalų veislių tarnyba(BAVT)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Back to top