Európai Unió

Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)

Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)

Áttekintés

 • Szerep: az EU által biztosított növényfajta-oltalmi jogok rendszerének irányítása
 • Igazgató: Martin Ekvad
 • Alapítás éve: 1995
 • Alkalmazottak száma: 45
 • Székhely: Angers, Franciaország
 • Honlap: CPVO

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) előmozdítja az innovációt a növényfajták nemesítése terén azáltal, hogy szakszerű és alapos eljárás keretében, megfizethető díjszabás mellett feldolgozza a közösségi növényfajta-oltalom iránti kérelmeket, valamint segítséget és szakpolitikai iránymutatást nyújt az érdekelteknek abban, hogyan tudják érvényesíteni oltalmi jogaikat. Az EU Európa-szerte védelemben részesíti az újonnan kifejlesztett növényfajták tulajdonosainak jogait, és biztosítja, hogy a növénynemesítők kutatásra és innovációra fordított beruházásai megtérüljenek.

Milyen feladatokat lát el?

 • Az új növényfajták előállítóinak szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat biztosít, melyek az EU minden országában érvényesek, és 25 évre szólnak (30 évre bizonyos burgonyafélék, illetve szőlő- és fafajták esetében).
 • Szakpolitikai útmutatást és segítséget nyújt az érdekelteknek abban, hogyan tudják érvényesíteni az őket megillető oltalmi jogokat.

Szervezeti felépítés

A hivatal elnöke az igazgatási tanácsnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatási tanács tagjai:

 • a 28 EU-ország képviselői,
 • az Európai Bizottság képviselői,
 • megfigyelők.

A hivatal önfinanszírozó EU-ügynökség. Költségvetési hatósága az igazgatási tanács, mely a következő feladatokat látja el:

 • évente legalább egyszer összeül, hogy megvitassa és elfogadja a hivatal munkaprogramját és éves költségvetését;
 • figyelemmel kíséri a hivatal tevékenységét;
 • a hivatal nevében szakmai szempontok szerinti vizsgálatra irányuló megbízást ad a nemzeti vizsgáló hivataloknak;
 • technikai jegyzőkönyveket fogad el a növényfajták ellenőrzésére.

A hivatalt három (egy adminisztratív, egy technikai és egy jogi) egység, valamint támogató szolgálatok alkotják.

Hogyan végzi munkáját?

Az EU rendelkezik a legkiterjedtebb növényfajta-oltalmi rendszerrel a világon. A hivatal 1995 óta több mint 53 ezer bejelentést dolgozott fel, és több mint 41 ezer oltalmi jog odaítéléséről döntött. Ezek a számok jól szemléltetik, mennyire népszerű a rendszer a növényfajtáikat EU-szerte forgalmazni kívánó növénynemesítők körében.

A hivatal szoros kapcsolatokat ápol:

 • az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságával (DG SANTE),
 • az EU-országok kormányaival,
 • a nemzeti vizsgáló hivatalokkal Európa-szerte,
 • a növénynemesítők szervezeteivel (ESA, CIOPORA, Plantum),
 • az új növényfajták oltalmára létrehozott nemzetközi unióval (UPOV),
 • a Belső Piaci Harmonizációs Hivatallal (védjegyek és formatervezési minták),
 • az Európai Szabadalmi Hivatallal,
 • a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal foglalkozó jogászokkal és egyetemekkel.

Kik látják hasznát tevékenységének?

A hivatal tevékenységének fő kedvezményezettjei:

 • a növénynemesítők,
 • a növénytermesztők,
 • a társadalom egésze.
Elérhetőségi adatok

Közösségi Növényfajta-hivatal(CPVO)

Elérhetőségi adatok

Cím

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Back to top