Europska unija

Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)

Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)

Pregled

 • Uloga: upravljanje sustavom prava na zaštitu biljnih sorti EU-a
 • Direktor: Martin Ekvad
 • Godina osnivanja: 1995.
 • Broj zaposlenih: 45
 • Lokacija: Angers (Francuska)
 • Internetska stranica: CPVO

Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO) potiče inovacije u području biljnih sorti detaljnom obradom zahtjeva za prava na zaštitu biljne sorte Zajednice uz prihvatljive troškove, istovremeno dajući dionicima političke smjernice i pomoć za ostvarivanje tih prava. Zaštitom novih biljnih sorti na razini cijelog EU-a pomaže se zadržati interes oplemenjivača i osigurava se profitabilnost njihovih ulaganja u istraživanja i inovacije.

Djelokrug

 • Dodjeljuje prava intelektualnog vlasništva za nove biljne sorte, koja vrijede 25 godina u državama članicama EU-a (30 godina za sorte krumpira, vinove loze i drveća).
 • Svojim dionicima daje političke smjernice i pomoć za ostvarivanje tih prava.

Struktura

Predsjednik Ureda podnosi izvješća Upravnom vijeću, koje se sastoji od:

 • predstavnika 27 država članica,
 • predstavnika Europske komisije,
 • promatrača.

CPVO je agencija EU-a koja se samostalno financira, a Upravno vijeće tijelo je nadležno za njegov proračun. Njegova zaduženja uključuju:

 • održavanje sastanaka najmanje jednom godišnje kako bi se raspravilo i donijelo program rada i godišnji proračun,
 • praćenje rada Ureda,
 • prijenos nadležnosti za tehnička ispitivanja na nacionalne urede za ispitivanje, u ime Ureda,
 • odobravanje tehničkih protokola za ispitivanje biljnih sorti.

CPVO sastoji se od tri jedinice (administrativne, tehničke i pravne) i pomoćnih službi.

Način rada

Sustav prava na zaštitu biljnih sorti EU-a najveći je sustav takve vrste na svijetu. Od 1995. u okviru njega obrađeno je više od 53 000 zahtjeva, a odobreno je više od 41 000 prava na zaštitu biljne sorte Zajednice. Iz toga je vidljivo koliko je taj sustav atraktivan oplemenjivačima koji žele svoje sorte postaviti na tržište u cijeloj Europi.

Ured je usko povezan s:

 • Glavnom upravom Europske Komisije za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE),
 • vladama država članica EU-a,
 • nacionalnim uredima za ispitivanje u cijeloj Europi,
 • udruženjima oplemenjivača: ESA-om, CIOPORA-om, Plantumom,
 • Međunarodnom unijom za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV),
 • Uredom za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajn),
 • Europskim uredom za patente,
 • odvjetnicima za intelektualno vlasništvo i sveučilištima.

Korisnici

Glavne su ciljne skupine sljedeće:

 • oplemenjivači,
 • uzgajivači,
 • javnost.
Kontaktni podaci

Ured Zajednice za biljnu raznovrsnost(CPVO)

Kontaktni podaci

Adresa

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Faks
+33 2 41 25 64 10
Back to top