Euroopa Liit

Ühenduse Sordiamet (CPVO)

Ühenduse Sordiamet (CPVO)

Ülevaade

 • Ülesanded: ELi sordikaitsesüsteemi haldamine
 • Direktor: Martin Ekvad
 • Asutamisaasta: 1995
 • Töötajaid: 45
 • Asukoht: Angers (Prantsusmaa)
 • Veebisait: CPVO

Ühenduse Sordiamet julgustab innovatsiooni sordikaitse alal, menetledes ühenduse sordikaitse taotlusi mõistliku hinna eest, andes samal ajal oma sidusrühmadele tegevusalaseid juhiseid ja abi nende õiguste kasutamisel. Uute taimesortide kaitse kogu ELis aitab seista sordiaretajate huvide eest ning tagada, et nende investeeringud teadustegevusse ja innovatsiooni on kasumlikud.

Tegevusvaldkonnad

 • Annab intellektuaalomandi õigusi uutele taimeliikidele, mis kehtivad ELi liikmesriikides 25 aastat (30 aastat kartuli-, viinapuu ja puuliikide puhul).
 • Annab oma sidusrühmadele tegevusalaseid juhiseid ja abi nende õiguste kasutamisel.

Struktuur

Ameti juhataja annab aru haldusnõukogule, mis koosneb:

 • 28 ELi liikmesriigi esindajatest;
 • Euroopa Komisjoni esindajatest;
 • vaatlejatest.

Amet on isemajandav ELi asutus ning haldusnõukogu on selle eelarvepädev organ. Haldusõukogu ülesanneteks on muu hulgas:

 • kohtuda vähemalt kord aastas, et arutada ja võtta vastu tööprogramm ja aastaeelarve;
 • teostada järelevalvet ameti tegevuse üle;
 • delegeerida vajalike registreerimiskatsete läbiviimine liikmesriigi kontrolliasutustele (ameti nimel);
 • taimesortide testimist käsitlevate tehniliste protokollide heakskiitmine.

Amet koosneb 3 üksusest (haldus-, tehniline ja õiguslik) ja tugitalitustest.

Töömeetodid

EL sordikaitsesüsteem on kõige ulatuslikum omataoline maailmas. Alates 1995. aastast on selle raames menetletud üle 53 000 taotluse ja antud üle 41 000 ühenduse sordikaitse õiguse. See näitab, kui populaarne on süsteem sordiaretajate hulgas, kes soovivad turustada oma sorte kogu Euroopas.

Amet on tihedalt seotud:

 • Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadiga;
 • ELi liikmesriikide valitsuste;
 • riiklike kontrolliasutustega kogu Euroopas;
 • sordiaretajate ühenduste; ESA, CIOPORA, Plantumi;
 • Rahvusvaheline Uute Taimesortide Kaitse Liidu;
 • Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused);
 • Euroopa Patendiameti (EPO);
 • intellektuaalomandile spetsialiseerunud juristide ja ülikoolidega.

Kasusaajad

Peamised sihtrühmad on järgmised:

 • sordiaretajad;
 • taimekasvatajad;
 • üldsus.
Kontaktandmed

Ühenduse sordiamet(CPVO)

Kontaktandmed

Aadress

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Faks
+33 2 41 25 64 10
Back to top