Den Europæiske Union

EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

Oversigt

 • Rolle: at forvalte EU's system for rettigheder til plantesorter
 • Direktør: Martin Ekvad
 • Oprettet: 1995
 • Personale: 45
 • Placering: Angers i Frankrig
 • Website: OCVV

EF-Sortsmyndigheden (OCVV) tilskynder til innovation inden for plantesorter ved omhyggeligt at behandle ansøgninger om rettigheder til EF-sortsbeskyttelse til en overkommelig pris og giver samtidig interesserede parter vejledning i og hjælp med at håndhæve disse rettigheder. Beskyttelse af nye plantesorter i hele EU forsvarer forædlernes interesser og sikrer, at deres investeringer i forskning og innovation er rentable.

Hvad laver det?

 • Giver intellektuel ejendomsret til nye plantesorter, der gælder i EU-landene i 25 år (30 år for sorter af kartofler, vinplanter og træer).
 • Giver interesserede parter vejledning i og hjælp med at håndhæve disse rettigheder.

Struktur

Sortsmyndighedens præsident rapporterer til et administrationsråd, der består af:

 • repræsentanter for de 27 EU-lande
 • repræsentanter for Europa-Kommissionen
 • observatører.

Sortsmyndigheden er et selvfinansierende EU-agentur, og administrationsrådet er dens budgetmyndighed. Dets opgaver er:

 • at mødes mindst én gang om året for at drøfte og vedtage arbejdsprogrammet og årsbudgettet
 • at overvåge Sortsmyndighedens arbejde
 • at uddelegere ansvaret for tekniske undersøgelser til de nationale myndigheder på Sortsmyndighedens vegne
 • at godkende tekniske protokoller for test af plantesorter.

Sortsmyndigheden består af 3 enheder (administrativ, teknisk og juridisk) samt støttetjenester.

Hvordan arbejder det?

Systemet for EF-sortsbeskyttelse er det mest omfattende af sin art i verden. Siden 1995 har det behandlet over 53 000 ansøgninger og givet EF-sortsbeskyttelse over 41 000 gange. Det viser, hvor attraktivt systemet er for forædlere, der vil afsætte deres sorter i hele Europa.

Sortsmyndigheden har tætte forbindelser med:

 • Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed (DG SANTE)
 • medlemslandenes regeringer
 • de nationale sortsmyndigheder i hele Europa
 • forædlersammenslutninger: ESA, CIOPORA, Plantum
 • International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)
 • Kontoret for Harmonisering på Det Indre Marked (Varemærker og Design)
 • Den Europæiske Patentmyndighed (EPO)
 • jurister og universiteter, der beskæftiger sig med intellektuel ejendomsret.

Hvem har gavn af det?

De vigtigste målgrupper er:

 • planteforædlere
 • avlere
 • den brede befolkning.
Kontakt

EF-Sortsmyndigheden(OCVV)

Kontakt

Adresse

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tlf.
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Back to top