Evropská unie

Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

Přehled

 • Úloha: správa systému odrůdových práv EU
 • Ředitel: Martin Ekvad
 • Datum zřízení: 1995
 • Počet zaměstnanců: 45
 • Sídlo: Angers, Francie
 • Internetové stránky: CPVO

Odrůdový úřad Společenství (CPVO) podporuje inovace v oblasti odrůd rostlin tím, že pečlivě a za přiměřené náklady zpracovává žádostí o odrůdová práva Společenství a zároveň poskytuje zúčastněným stranám pokyny a pomoc při výkonu těchto práv. Ochranou nových odrůd rostlin v celé EU se přispívá k prosazování zájmů šlechtitelů a zajišťuje se, aby jejich investice do výzkumu a inovací byly ziskové.

Náplň činnosti

 • Udělovat práva duševního vlastnictví pro nové odrůdy rostlin, která jsou platná v zemích EU po dobu 25 let (v případě určitých druhů brambor, vinné révy a stromů 30 let).
 • Poskytovat zúčastněným stranám pokyny a pomoc při výkonu těchto práv.

Struktura

Ředitel úřadu se zodpovídá Správní radě, v níž zasedají:

 • zástupci 28 zemí EU
 • zástupci Evropské komise
 • pozorovatelé.

Úřad je finančně nezávislou agenturou EU a jejím rozpočtovým orgánem je Správní rada. Ta má povinnost:

 • zasedat alespoň jednou ročně k projednání a přijetí pracovního programu a ročního rozpočtu
 • sledovat fungování úřadu
 • delegovat jménem CPVO odpovědnost za odborné posouzení na příslušné státní zkušební úřady
 • schvalovat technické protokoly pro testování odrůd rostlin.

Úřad tvoří tři oddělení (správní, odborné a právní) a oddělení podpora.

Způsob fungování

Systém odrůdových práv Evropské unie je nejrozsáhlejším a nejpropracovanějším systémem svého druhu na světě. Od roku 1995 zpracoval přes 53 000 žádostí a udělil 41 000 odrůdových práv Společenství. To dokazuje, jak šlechtitelé, kteří chtějí nabízet své odrůdy v celé Evropě, mají o tento systém zájem a využívají ho.

Úřad úzce spolupracuje s:

 • Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ Santé)
 • členskými státy EU
 • státními zkušebními úřady v celé Evropě
 • sdruženími pěstitelů: ESA, CIOPORA, Plantum
 • Mezinárodní unií pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)
 • Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)
 • Evropským patentovým úřadem (EPO)
 • právníky a univerzitami, jež se specializují na práva duševního vlastnictví.

Pro koho znamená přínos

Hlavními cílovými skupinami jsou:

 • šlechtitelé rostlin
 • pěstitelé
 • široká veřejnost
Kontaktní údaje

Odrůdový úřad Společenství(CPVO)

Kontaktní údaje

Adresa

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Back to top