Европейски съюз

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Преглед

 • Роля: правна закрила на сортовете растения
 • Директор: Martin Ekvad
 • Създадена: 1995 г.
 • Брой служители: 45
 • Местоположение: Анже, Франция
 • Уебсайт: CPVO

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) насърчава иновациите при сортовете растения чрез прецизна обработка на заявленията за права върху сортове растения в ЕС на достъпни цени, като същевременно предоставя на заинтересованите лица насоки и помощ при упражняването на тези права. Защитата на новите сортове растения в целия ЕС помага да се защитават интересите на селекционерите и гарантира, че техните инвестиции в научни изследвания и иновации са рентабилни.

С какво се занимава

 • Предоставя права на интелектуална собственост върху нови растителни сортове, валидни в държавите от ЕС за период от 25 години (30 години за видове картофи, лози и дървета).
 • Предоставя насоки и помощ на заинтересованите лица при упражняване на тези права.

Структура

Председателят на Службата докладва пред Административен съвет, съставен от:

 • представители на 28-те страни от ЕС,
 • представители на Европейската комисия,
 • наблюдатели.

Службата е самофинансираща се агенция на ЕС, а Административният съвет отговаря за нейния бюджет. Неговите задължения включват:

 • заседаване поне веднъж годишно за обсъждане и приемане на работната програма и годишния бюджет;
 • мониторинг на дейността на Службата;
 • делегиране на отговорност за технически проверки на национални служби за проверка от името на Службата;
 • одобряване на техническите протоколи за изпитване на сортове растения.

Службата се състои от 3 отдела (административен, технически и юридически) и помощни служби.

Как функционира

Системата на ЕС за закрила на сортовете растения е най-широкообхватната по рода си в света. От 1995 г. насам са обработени над 53 000 заявления и е предоставена правна закрила за 41 000 сорта растения. Това показва колко привлекателна е системата за селекционерите, желаещи да продават своите сортове в цяла Европа.

Службата поддържа тесни връзки с:

 • Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия;
 • правителствата на страните от ЕС;
 • националните служби за проверка в цяла Европа;
 • сдружения на селекционерите: ESA, CIOPORA, Plantum;
 • Международния съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV);
 • Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни);
 • Европейското патентно ведомство;
 • юристи в областта на интелектуалната собственост и университети.

Кой има полза от това

Основните целеви групи са:

 • селекционерите на растения;
 • производителите;
 • широката общественост.
Координати за връзка

Служба на Общността за сортовете растения(CPVO)

Координати за връзка

Адрес

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Тел
+33 2 41 25 64 00
Факс
+33 2 41 25 64 10
Back to top