Evropska unija

Skupno podjetje Čisto nebo 2

Skupno podjetje Čisto nebo 2

Pregled

Naloga: Razvoj inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 in drugih plinov iz letalskega prometa ter ravni hrupa.

Direktor: Eric Dautriat

Partnerji: Evropska komisija, aeronavtična industrija (vključno z MSP), raziskovalni centri, akademske ustanove

Ustanovitev: 2008

Število zaposlenih: 40

Sedež: Bruselj (Belgija)

Spletišče: skupno podjetje Čisto nebo 2

Skupno podjetje Čisto nebo 2 je uspešno javno-zasebno partnerstvo med Evropsko komisijo in evropsko aeronavtično industrijo, ki si prizadeva za izboljšanje okoljske učinkovitosti. Skupno podjetje želi v drugi fazi svoje cilje še nadgraditi in:

 • si še naprej prizadevati za vključevanje prodornih tehnologij v zrakoplove
 • razvijati inovativne rešitve v zrakoplovih, ki omogočajo izboljšave na področju okoljske in gospodarske uspešnosti

Naloge skupnega podjetja

Prispeva k varovanju okolja. Tehnologije, ki jih razvija skupno podjetje Čisto nebo 2, bodo omogočile:

 • zmanjšanje porabe goriva in emisij CO2 za 20–30 %
 • podobno zmanjšanje ravni hrupa (v primerjavi z letom 2014)

Poleg tega naj bi se znatno izboljšali konkurenčnost in mobilnost v Evropi.

Struktura

Izvršni direktor in njegovi sodelavci upravljajo skupno podjetje Čisto nebo 2 ter poročajo upravnemu odboru.

Upravni odbor sestavljajo:

 • predstavniki 12 vodilnih podjetij
 • predstavnik EU, ki ga zastopa Evropska komisija
 • približno 70 partnerjev

Delovanje

Skupno podjetje za uresničitev svojih ciljev uporablja tri instrumente, ki se medsebojno dopolnjujejo: tehnologije, „konceptno letalo“ in demonstracijski programi.

1. Izbira, razvoj in spremljanje tehnologij se izvaja na podlagi ustrezne ravni tehnološke pripravljenosti. Trenutno je v postopku spremljanja več kot 100 ključnih tehnologij. Tehnologije, ki jih razvijajo v okviru skupnega podjetja, bodo zajemale vse najpomembnejše segmente komercialnih letal.

2. Konceptno letalo: gre za projektantske študije, ki si prizadevajo za vključitev tehnologij v tržno uspešne konceptualne rešitve. Tehnologije zajemajo naslednje vrste plovil:

 • poslovna letala
 • letala za regionalni zračni promet in velika komercialna letala
 • letala z vrtljivimi krili

Najprimernejši način za merjenje in poročanje o okoljskih rezultatih je primerjava uspešnosti konceptnega letala z obstoječimi modeli.

3. Demonstracijski programi obsegajo fizične demonstratorje, ki vključujejo različne tehnologije na ravni obsežnejšega sistema ali ravni zrakoplova in prikazujejo njihovo delovanje v operativnih pogojih. Tako se laže ugotovi njihov potencial in omogoči, da dosežejo višjo raven pripravljenosti.

Koristi

 • Splošna javnost: zaradi manjšega hrupa in nižjih emisij se bo povečala mobilnost in izboljšala konkurenčnost industrije v Evropi.
 • Gospodarstvo: aeronavtična industrija je med najuspešnejšimi gospodarskimi panogami EU. Skupno podjetje Čisto nebo bo omogočilo, da bo evropska delovna sila sposobna razviti najsodobnejšo tehnologijo, s katero bo EU ostala vodilna na trgu.
 • Mala in srednje velika podjetja: čedalje več podjetij sodeluje v inovacijskih verigah in se prijavlja na razpise za zbiranje predlogov skupnega podjetja. Podjetja si s tem odpirajo nove priložnosti, vodilne družbe v panogi pa možnosti novih dobavnih verig. Mala in srednje velika podjetja, katerih glavna dejavnost ne zajema aeronavtike (npr. avtomobilska panoga), so čedalje bolj zainteresirana za priložnosti na področju raziskav, ki jih ponuja skupno podjetje Čisto nebo.
 • Znanstvene in akademske ustanove: skupno podjetje spodbuja vključevanje tehnologije v „inovacijski cikel“ in daje industriji in znanosti možnost, da skupaj rešita izzive in določita prednostne naloge.
Kontaktni podatki

Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Kontaktni podatki

Address

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Back to top