Europska unija

Zajedničko poduzeće Clean Sky 2

Zajedničko poduzeće Clean Sky 2

Pregled

Uloga: Razvoj inovativnih tehnologija za smanjenje zrakoplovnih emisija CO2 i drugih plinova te smanjenje buke

Direktor: Eric Dautriat

Partneri: Europska komisija, zrakoplovna industrija (uključujući MSP-ove), istraživački centri, sveučilišta

Godina osnivanja: 2008

Broj zaposlenika: 40

Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Web -mjesto: Zajedničko poduzeće Clean Sky 2

Zajedničko poduzeće Clean Sky 2 uspješno je javno-privatno partnerstvo između Europske komisije i europske zrakoplovne industrije na putu prema postizanju ekoloških ciljeva. U njegovoj drugoj fazi Clean Sky 2 nastavit će se taj uspješan rad:

 • daljnjom integracijom naprednih tehnologija u zrakoplove
 • demonstracijama inovativnih konfiguracija zrakoplova kojima se omogućuju promjene u ekološkoj i gospodarskoj učinkovitosti.

Čime se bavi Zajedničko poduzeće Clean Sky 2?

Pomaže zaštiti okoliša. Zahvaljujući tehnologijama razvijenima u okviru Zajedničkog poduzeća Clean Sky 2 zrakoplovi će u budućnosti:

 • smanjiti potrošnu goriva i povezane emisije CO2 za 20 – 30 %
 • u sličnoj mjeri smanjiti razine buke (u odnosu na 2014.)

Očekuje se i znatno poboljšanje konkurentnosti i mobilnost u Europi.

Struktura

Izvršni direktor i njegov tim upravljaju Zajedničkim poduzećem Clean Sky 2 i odgovaraju Upravnom odboru.

Upravni odbor sastoji se od:

 • 12 vodećih osoba iz industrije
 • EU-a, koji predstavlja Europska komisija,
 • oko 70 suradnika.

Kako funkcionira Zajedničko poduzeće Clean Sky 2?

Za ostvarenje svojih ciljeva Zajedničko poduzeće Clean Sky 2 na raspolaganju ima tri komplementarna instrumenta: tehnologije, „koncepte zrakoplova” i demonstracijske programe.

1. Tehnologije se odabiru, razvijaju i prate u kontekstu njihove zrelosti i spremnosti za uporabu. Prati se više od stotinu ključnih tehnologija. Tehnologije koje razvija Clean Sky obuhvaćaju sve glavne segmente komercijalnog zrakoplova.

2. Koncepti zrakoplova dizajnerske su studije u okviru kojih se tehnologije integriraju u izvedbene konceptualne konfiguracije. Obuhvaćaju glavne buduće vrste zrakoplova:

 • poslovne zrakoplove
 • regionalne i velike komercijalne zrakoplove
 • rotokoptere.

Glavni način mjerenja utjecaja na okoliš i izvješćivanja o njemu uključuje usporedbu koncepta zrakoplova s postojećim modelima.

3. Demonstracijski programi uključuju fizičke demonstratore u okviru kojih se integrira veći broj tehnologija u veći sustav ili zrakoplov i pokazuje kako rade u operativnim uvjetima. Tako se lakše utvrđuje njihov potencijal i omogućuje im da dosegnu viši stupanj zrelosti.

Tko ima koristi od toga?

 • Javnost – zahvaljujući smanjenom onečišćenju bukom i nižim emisijama, većoj mobilnosti i povećanju industrijske konkurentnosti u Europi.
 • Gospodarstvo – zrakoplovstvo je jedna od najuspješnijih industrija u EU-u. Zahvaljujući poduzeću Clean Sky stvorit će se europska radna snaga koja može razviti vrhunsku tehnologiju potrebnu za opstanak na tržištu.
 • Mala i srednja poduzeća – sve veći broj takvih poduzeća uključuje se u lance inovacija na temelju poziva na podnošenje prijedloga koje objavljuje Clean Sky. Time se otvaraju nove mogućnosti i novih potencijalni lanci opskrbe za postojeće industrijske aktere. Mala i srednja poduzeća čija djelatnost nije usmjerena na zrakoplovstvo (primjerice, koja se bave automobilima) također pokazuju veliko zanimanje za istraživačke mogućnosti u okviru poduzeća Clean Sky.
 • Znanstvena zajednica i akademske ustanove – u okviru poduzeća Clean Sky nude se mogućnosti za brže uvođenje tehnologija u inovacijski ciklus. Na taj način industrija i znanost mogu zajednički odgovoriti na izazove i prioritete.
Kontaktni podaci

Clean Sky 2 Joint Undertaking(Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Kontaktni podaci

Address

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 52
Faks
+32 2 221 81 50
Back to top