Unia Europejska

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów, ustanowioną przez Komisję Europejską w 2006 r. w celu zarządzania

  • programem w dziedzinie zdrowia publicznego
  • programem działań na rzecz konsumentów (od 2008 r.)
  • programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” (od 2008 r.).

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności rozpoczęła działalność 1 stycznia 2014 r. Jej mandat wygasa w 2024 r.

Odpowiada ona za zarządzanie:

Agencja wykonuje zadania powierzone jej przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i bezpieczeństwo żywności .

Współpracuje z około 2800 beneficjentami i wykonawcami zaangażowanymi w realizację blisko 400 projektów/umów o świadczenie usług w dziedzinie zdrowia, ochrony konsumentów i bezpieczeństwa żywności. Agencja ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 50 osób.

Rok założenia: 2005

Dyrektor: Luc BRIOL

Dane kontaktowe: 

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)

Dane kontaktowe

Adres: 

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel: 
+352 4301 32015
Faks: 
+352 4301 30359