Eiropas Savienība

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)

Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA) ir pēctece Veselības un patērētāju izpildaģentūrai (EAHC), ko Eiropas Komisija izveidoja 2006. gadā, lai vadītu:

  • sabiedrības veselības programmu,
  • (no 2008. gada) patērētāju programmu,
  • (no 2008. gada) iniciatīvu “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai”.

Šī izpildaģentūra sāka darboties 2014. gada 1. janvārī. Tai piešķirtas pilnvaras uz laiku līdz 2024. gadam.

Tā pārvalda:

Izpildaģentūra pilda uzdevumus, ko tai uztic Eiropas Komisijas Veselība un pārtikas nekaitīgums ģenerāldirektorāts.

Tā uztur sakarus ar aptuveni 2800 finansējuma saņēmējiem un līgumslēdzējiem, kas īsteno gandrīz 400 projektus vai pakalpojumu līgumus tādās jomās kā veselība, patērētāju aizsardzība un pārtikas nekaitīgums. Aģentūra atrodas Luksemburgā, un tajā strādā aptuveni 50 darbinieku.

Izveides gads: 2005

Direktors: Liks BRIOLS (Luc BRIOL)

Kontaktinformācija: 

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)

Kontaktinformācija

Adrese: 

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Ta-lr: 
+352 4301 32015
Fakss: 
+352 4301 30359