Europos Sąjunga

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)

Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea) tęsia Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros (EAHC) darbą. Šią agentūrą Europos Komisija 2006 m. įsteigė valdyti

  • visuomenės sveikatos programai,
  • vartotojų programai (nuo 2008 m.),
  • iniciatyvai „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ (nuo 2008 m.).

Chafea pradėjo darbą 2014 m. sausio 1 d. Jai suteikti įgaliojimai iki 2024 m.

Ji administruoja:

Chafea vykdo jai Europos Komisijos Sveikata ir maisto sauga generalinio direktorato skirtas užduotis.

Ji palaiko ryšius su maždaug 2800 naudos gavėjų ir rangovų, dirbančių su beveik 400 projektų ir (arba) pagal paslaugų pirkimo sutartis sveikatos, vartotojų apsaugos ir maisto saugos srityse. Liuksemburge įsikūrusioje agentūroje dirba apie 50 darbuotojų.

Įsteigta 2005 m.

Direktorius Luc BRIOL

Kontaktiniai duomenys: 

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel: 
+352 4301 32015
Fax: 
+352 4301 30359