an tAontas Eorpach

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (Chafea)

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (Chafea)

Is í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, um Shláinte agus um Bia a tháinig i gcomharbacht ar an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin um Shláinte agus um Thomhaltóirí (EAHC), a bhunaigh an Coimisiún in 2006 chun na nithe seo a leanas a reáchtáil:

  • an Clár Sláinte Poiblí
  • (ó 2008) an Clár Tomhaltóirí
  • (ó 2008) an tionscnamh Oiliúint Níos Fearr le haghaidh Bia Níos Sábháilte

Chuaigh CHAFEA i mbun oibre an 1 Eanáir 2014. Tá sainordú aige go dtí 2024.

Déanann sé na nithe seo a leanas a riar:

Déanann CHAFEA dualgais atá sannta dó ag Ard-Stiúrthóireacht na Sláinte agus na dTomhaltóirí de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

Déanann sé bainistiú ar an gcaidreamh le tuairim is 2 800 tairbhí agus conraitheoir atá ag obair ar beagnach 400 tionscadal/conradh seirbhíse i réimsí na sláinte, na cosanta tomhaltóirí agus na sábháilteachta bia. Tá 50 ball foirne aige atá lonnaithe i Lucsamburg.

Bliain a bhunaithe: 2005

Stiúrthóir: Luc BRIOL

Sonraí teagmhála: 

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (Chafea)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Teileafón: 
+352 4301 32015
Facs: 
+352 4301 30359