Европейски съюз

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea) е наследник на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC), създадена от Европейската комисия през 2006 г., за да управлява

  • програмата за обществено здравеопазване
  • програма „Потребители“ (от 2008 г.)
  • (от 2008 г.) инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“ (от 2008 г.).

Новата агенция започна работа на 1 януари 2014 г. Мандатът ѝ продължава до 2024 г.

Тя управлява:

Изпълнителната агенция изпълнява задачите, възложени ѝ от Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия.

Тя управлява отношенията с около 2800 бенефициери и външни изпълнители, работещи по близо 400 проекта/договори за услуги в областта на здравеопазването, защитата на потребителите и безопасността на храните. В агенцията със седалище в Люксембург работят около 50 служители.

Основана: 2005 г.

Директор: Luc BRIOL

Координати за връзка: 

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)

Координати за връзка

Адрес: 

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Тел: 
+352 4301 32015
Факс: 
+352 4301 30359