Europeiska Unionen

EU:s byrå för utbildning i brottsbekämpning (Cepol)

EU:s byrå för utbildning i brottsbekämpning (Cepol)

Översikt

Uppgift: Ge europeisk och internationell utbildning i brottsbekämpning
Direktör: Ferenc Bánfi
Inrättad: 2005
Antal anställda: 60
Plats: Budapest (Ungern)
Webbplats: Cepol

EU:s byrå för utbildning i brottsbekämpning (Cepol) tar fram och anordnar utbildning för anställda vid polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.

Verksamhet

Byrån ska

  • utbilda polis och annan personal vid brottsbekämpande myndigheter
  • förbättra EU:s säkerhet genom utbildning och kunskapsutbyte
  • bilda utbildningsnätverk.

Cepol erbjuder innovativa och avancerade kurser. Utbildningen bygger på den senaste utvecklingen inom forskning och teknik och främjar samarbete mellan olika polismyndigheter.

Utbildningen omfattar för närvarande

Organisation

Cepol leds av en direktör som är ansvarig inför styrelsen.

Styrelsen består av företrädare för EU-länderna och EU-kommissionen. Styrelseordföranden företräder ett av de tre EU-länder som tillsammans utarbetar rådets 18-månadersprogram.

Cepol har en nationell enhet i varje EU-land som ger information och vägledning till dem som vill delta i Cepols aktiviteter.

Arbetssätt

Cepol samlar ett nätverk av utbildningsinstitut för anställda vid brottsbekämpande myndigheter i varje EU-land och hjälper dem att ge högklassig utbildning om säkerhetsprioriteringar, brottsbekämpningssamarbete och informationsutbyte.

Byrån arbetar också med andra EU-organ, internationella organisationer och länder utanför EU för att gemensamt hantera allvarliga säkerhetshot.

Det årliga arbetsprogrammet bygger på underlag från nätverket och andra aktörer. På så sätt kan Cepols verksamhet tillgodose EU-ländernas behov på prioriterade områden inom EU:s strategi för inre säkerhet.

Målgrupper

Cepol bidrar till ökad säkerhet i Europa genom att underlätta samarbete och kunskapsutbyte mellan poliser i EU-länderna och vissa länder utanför EU. Det gäller frågor som ingår i EU:s säkerhetsprioriteringar, särskilt kampen mot grov och organiserad brottslighet.

Målet är att Cepol ska bli ett centrum i världsklass för utbildning i brottsbekämpning och en drivkraft för förändringar.

Kontaktuppgifter till

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

Kontaktuppgifter till

Adress

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tfn
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Back to top