Evropska unija

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

Pregled

Vloga: Agencija skrbi za usposabljanje organov pregona v državah EU in državah zunaj EU.
Izvršni direktor: dr. Ferenc Bánfi
Leto ustanovitve: 2005
Število zaposlenih: 60
Sedež: Budimpešta, Madžarska
Spletišče: CEPOL

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) pripravlja, izvaja in organizira usposabljanja za policijo in druge organe pregona.

Naloge

Agencija:    

  • pripravlja usposabljanja za delavce policije in drugih organov pregona
  • krepi varnost EU z usposabljanjem in izmenjavo znanja
  • ustanavlja mreže za usposabljanje

Agencija CEPOL pripravlja inovativne tečaje in programe usposabljanja višje stopnje, v katere vključuje najnovejše znanje in dognanja na področju raziskav in tehnologije, ter spodbuja sodelovanje med policijskimi organi.

Trenutno pripravlja naslednje vrste usposabljanj:

Struktura

Agencijo vodi izvršni direktor, ki odgovarja upravnemu svetu.

Upravni svet sestavljajo predstavniki držav članic EU in Evropske komisije. Predsednika upravnega sveta izberejo med predstavniki treh držav članic, ki skupaj pripravijo 18-mesečni program Sveta EU.

Agencija CEPOL ima svojo nacionalno enoto (imenovano tudi CNU) v vseh državah EU. Nacionalne enote zagotavljajo informacije in smernice delavcem organov pregona, ki želijo sodelovati v dejavnostih agencije CEPOL.

Delovanje

CEPOL povezuje mrežo ustanov za usposabljanje delavcev organov pregona po vsej EU ter jim pomaga pri izvajanju kakovostnega usposabljanja glede določitve varnostnih prednostnih nalog, sodelovanja na področju kazenskega pregona in izmenjave informacij.

Agencija sodeluje tudi z organi EU, mednarodnimi organizacijami in državami zunaj EU pri pripravi skupnega odziva na najresnejše varnostne grožnje.

Letni delovni program agencije temelji na podatkih te mreže in drugih deležnikov. Dejavnosti agencije se tako navezujejo na potrebe držav članic v zvezi s prednostnimi področji strategije notranje varnosti za EU.

Koristi

Agencija CEPOL si prizadeva za varnejšo Evropo in spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja med policijskimi delavci iz držav članic in nekaterih držav zunaj EU o vprašanjih, ki izhajajo iz prednostnih nalog na področju varnosti, in še posebej iz političnega cikla EU na področju boja proti hudim oblikam organiziranega kriminala.

Kontaktni podatki

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

Kontaktni podatki

Naslov

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Back to top