European Union website, the official EU website

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

CEPOL reuneşte înalţi responsabili ai forţelor de poliţie din Europa, pentru a încuraja cooperarea transfrontalieră având ca scop combaterea criminalităţii şi menţinerea siguranţei şi a ordinii publice.

CEPOL a fost înfiinţat în 2005 prin (Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005) şi are statutul de agenţie a UE. Sediul CEPOL se află la Bramshill (Regatul Unit), la aproximativ 70 de km de Londra. CEPOL organizează, anual, între 60 şi 100 de cursuri, seminarii şi conferinţe. Aceste activităţi pe teme variate se desfăşoară în instituţiile naţionale de formare a cadrelor de poliţie din statele membre. CEPOL dispune de un buget anual de 8.341 milioane de euro (2011).

Dr. Ferenc Bánfi, directorul Secretariatului CEPOL, a fost numit în această funcţie pe o perioadă de patru ani, mandatul său urmând să expire în februarie 2014. Directorul răspunde pentru activităţile sale în faţa consiliului de administraţie, alcătuit din reprezentanţi ai statelor membre (în general directori ai instituţiilor naţionale de formare a cadrelor de poliţie). Consiliul de administraţie este prezidat de reprezentantul statului membru care deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Consiliul de administraţie se reuneşte de patru ori pe an şi a instituit patru comitete:

  • Comitetul pentru program anual (APC)
  • Comitetul pentru buget şi administrare (CBA)
  • Comitetul strategic (CS)
  • Comitetul pentru formare şi cercetare (CFC)

Aceste comitete sunt sprijinite de grupuri de lucru, grupuri de proiect şi subgrupuri.

Secretariatul CEPOL este format din aproximativ 30 de membri şi este structurat în două departamente: Departamentul Formare, Ştiinţă, Cercetare şi Dezvoltare şi Departamentul Servicii.

Director:  Dr. Ferenc Bánfi.

Date de contact: 

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Date de contact

Adresă: 

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel: 
+36 1 803 8030/8031
Fax: 
+36 1 803 8032