Uniunea Europeană

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Prezentare generală

Rol: organizează acțiuni de formare în materie de aplicare a legislației europene și internaționale
Director executiv: Dr. Ferenc Bánfi
Înființare: 2005
Angajați: 60
Sediu: Budapesta (Ungaria)
Site: CEPOL

CEPOL, Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, elaborează, implementează și organizează cursuri de pregătire pentru polițiști și alți agenți care se ocupă cu aplicarea legii.

Ce face

Agenția:    

  • oferă cursuri de formare pentru poliție și alte agenții de aplicare a legii
  • îmbunătățește securitatea UE prin formare și schimb de cunoștințe
  • instituie rețele de formare profesională.

CEPOL organizează cursuri de formare avansate și inovatoare. Agenția integrează cele mai recente cunoștințe și evoluții din domeniul cercetării și tehnologiei în programele sale de formare și întărește cooperarea între autoritățile polițienești.

Portofoliul său actual include:

Structură

La conducerea CEPOL se află un director executiv, care răspunde în fața consiliului de administrație.

Consiliul de administrație este format din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei Europene. Președintele consiliului de administrație este un reprezentant al uneia din cele 3 țări ale UE care pregătesc împreună programul pe 18 luni al Consiliului Uniunii Europene.

Agenția dispune de o unitate națională în fiecare țară din UE. Unitățile naționale furnizează informații și orientări pentru personalul responsabil cu aplicarea legii care dorește să ia parte la activitățile CEPOL.

Cum funcționează

CEPOL reunește rețeaua institutelor de formare pentru personalul responsabil cu aplicarea legii în fiecare țară din UE, ajutându-le să ofere cursuri de formare pe teren în domenii precum prioritățile în materie de securitate, cooperarea între organismele de aplicare a legii și schimbul de informații.

De asemenea, agenția cooperează cu organismele UE, cu organizații internaționale și cu țări din afara Uniunii pentru a se asigura că există un răspuns colectiv la cele mai grave amenințări la adresa securității.

Programul anual de lucru al CEPOL se bazează pe contribuțiile entităților participante la rețea și ale altor părți interesate. Aceasta înseamnă că activitățile sale răspund nevoilor țărilor UE în domeniile prioritare ale strategiei de securitate internă a UE.

Beneficiari

CEPOL contribuie la creșterea siguranței în Europa, facilitând cooperarea și schimbul de cunoștințe între ofițerii de poliție din țările UE și din țări terțe cu privire la aspecte legate de prioritățile în materie de securitate ale Uniunii, în special referitor la ciclul de politici ale UE care vizează infracțiunile grave și criminalitatea organizată.

CEPOL își propune să devină o platformă de top la nivel mondial și un promotor al schimbării în domeniul formării în materie de aplicare a legii.

Date de contact

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Date de contact

Adresă

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Back to top