Unia Europejska

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

Informacje ogólne

Rola: oferowanie szkoleń w dziedzinie ścigania przestępstw przeciwko prawu europejskiemu i międzynarodowemu
Dyrektor wykonawczy: Dr h. c. Detlef Schröder
Rok założenia: 2005
Liczba pracowników: 60
Siedziba: Budapeszt (Węgry)
Strona internetowa: CEPOL

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) jest odpowiedzialna za przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy policji i innych organów ścigania.

Zakres działalności

Agencja:    

  • prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy policji i innych organów ścigania
  • zwiększa bezpieczeństwo w UE dzięki szkoleniom i rozpowszechnianiu wiedzy
  • zajmuje się tworzeniem sieci szkoleniowych.

CEPOL oferuje innowacyjne kursy szkoleniowe na zaawansowanym poziomie. Agencja włącza do programów szkoleń aktualną wiedzę z zakresu badań i technologii, a także wspiera współpracę między organami policji.

Aktualna oferta agencji obejmuje:

Struktura

Na czele agencji stoi dyrektor wykonawczy, który odpowiada za podejmowane przez siebie działania przed zarządem.

Zarząd jest złożony z przedstawicieli krajów UE i Komisji Europejskiej. Przewodniczący pochodzi z jednego z trzech krajów UE, które wspólnie przygotowują 18-miesięczny program Rady Unii Europejskiej.

Agencja posiada w każdym kraju UE oddział krajowy (CNU). Oddziały krajowe przekazują informacje i wytyczne funkcjonariuszom organów ścigania, którzy uczestniczą w działaniach Cepolu.

Metody działania

CEPOL koordynuje współpracę sieci instytucji szkoleniowych oferujących kursy dla funkcjonariuszy organów ścigania w każdym kraju UE oraz pomaga im prowadzić szkolenia na wysokim poziomie na tematy takie jak priorytety z zakresu bezpieczeństwa, współpraca w dziedzinie egzekwowania prawa i wymiana informacji.

Agencja współpracuje również z organami UE, organizacjami międzynarodowymi i krajami spoza UE, aby móc zapewnić skoordynowaną reakcję na najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Roczny program prac agencji powstaje w oparciu o informacje dostarczone przez sieć instytucji szkoleniowych i inne współpracujące z Cepolem podmioty. Dzięki temu działania agencji wychodzą naprzeciw potrzebom krajów UE w priorytetowych obszarach ujętych w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

Korzyści

CEPOL ułatwia zapewnianie bezpieczeństwa w Europie poprzez wspieranie współpracy i wymiany informacji między funkcjonariuszami policji w krajach UE i niektórych krajach spoza UE w kwestiach wyłonionych w oparciu o priorytety UE w obszarze bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza z zakresu tzw. cyklu polityki unijnej dotyczącej poważnej i zorganizowanej przestępczości.

Agencja dąży do tego, by stać się ośrodkiem światowej klasy i mieć pozycję lidera w dziedzinie szkoleń dla organów ścigania.

Dane kontaktowe

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

Dane kontaktowe

Adres

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Faks
+36 1 803 8032
Back to top