Europese Unie

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

In het kort

Rol: opleidingen verzorgen op het gebied van Europese en internationale rechtshandhaving
Directeur: Dr. Ferenc Bánfi
Opgericht: 2005
Medewerkers: 60
Locatie: Boedapest (Hongarije)
Website: Cepol

Cepol, het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving, houdt zich bezig met het ontwikkelen, organiseren en geven van opleidingen voor medewerkers van de politie en andere rechtshandhavingsinstanties.

Taken

Het agentschap:    

  • verzorgt opleidingen voor medewerkers van de politie en andere rechtshandhavingsinstanties
  • maakt de EU veiliger dankzij die opleidingen en de uitwisseling van kennis
  • richt opleidingsnetwerken op

Cepol biedt innovatieve en geavanceerde cursussen aan. Daarin zijn de meest recente kennis en ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en technologie verwerkt. Daarnaast stimuleert het de samenwerking tussen politiediensten.

De huidige portefeuille omvat:

Structuur

Cepol staat onder leiding van een directeur, die verantwoording moet afleggen aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-landen en de Europese Commissie. De voorzitter is een vertegenwoordiger van een van de drie EU-landen die samen het 18-maandenprogramma van de Raad van de Europese Unie opstellen.

Het Agentschap heeft een nationale eenheid (CNU) in elk EU-land. De nationale eenheden verstrekken informatie en advies aan handhavingsambtenaren die willen deelnemen aan Cepol-activiteiten.

Werkwijze

Cepol vormt een netwerk van opleidingsinstellingen voor rechtshandhavingsambtenaren in alle EU-landen. Dit netwerk moet opleidingen verzorgen op het gebied van veiligheidsprioriteiten, politiële samenwerking en informatie-uitwisseling.

Het Agentschap werkt ook samen met EU-organen, internationale organisaties en landen buiten de EU om een gezamenlijk antwoord te vinden op de meest serieuze bedreigingen voor de veiligheid.

Het jaarlijkse werkprogramma wordt opgesteld met hulp van dit netwerk en andere belanghebbenden. De werkzaamheden kunnen daardoor worden afgestemd op de veiligheidsprioriteiten van de EU-landen.

Wie is erbij gebaat

Cepol maakt Europa veiliger door de samenwerking en kennisuitwisseling tussen politiefunctionarissen uit EU-landen en enkele andere landen te verbeteren voor wat betreft EU-veiligheidskwesties, met name op het punt van de EU-beleidscyclus voor zware en georganiseerde misdaad.

Cepol wil als wereldwijde spil en als motor voor vernieuwing op het gebied van rechtshandhaving fungeren.

Contact

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

Contact

Adres

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Back to top