Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

Īss apraksts

Uzdevums: sniegt Eiropas un starptautiskās tiesībaizsardzības apmācību
Izpilddirektors: dr. Ferencs Bānfi
Dibināšanas gads: 2005
Darbinieku skaits: 60
Atrašanās vieta: Budapešta (Ungārija)
Tīmekļa vietne: CEPOL

CEPOL jeb Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra ir Eiropas Savienības aģentūra, kas izstrādā, īsteno un organizē mācības policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem.

Ko šī iestāde dara?

Šī aģentūra:    

  • nodrošina policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācību;
  • uzlabo ES drošību, nodrošinot apmācību un daloties zināšanās;
  • veido mācību tīklus.

CEPOL piedāvā novatoriskus, padziļinātus mācību kursus. Tās mācību programmās ir iekļautas jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas un lietpratība, un tā pastiprina sadarbību starp policijas iestādēm.

Pašreizējais piedāvājums:

Struktūra

Aģentūru CEPOL vada izpilddirektors, kurš atskaitās valdei.

Valdes locekļi ir ES valstu un Eiropas Komisijas pārstāvji. Priekšsēdētājs ir viens no to triju ES dalībvalstu pārstāvjiem, kuras sagatavo Eiropas Savienības Padomes 18 mēnešu programmu.

Aģentūrai ir pa vienai valsts vienībai katrā ES dalībvalstī. Valstu vienības sniedz informāciju un norādījumus tiesībaizsardzības ierēdņiem, kuri vēlas piedalīties CEPOL darbā.

Kā šī iestāde strādā?

CEPOL apvieno tīklā katrā dalībvalstī esošās tiesībaizsardzības ierēdņu mācību iestādes un palīdz tām nodrošināt sevišķi kompetentas mācības par drošības prioritātēm, tiesībaizsardzības sadarbību un informācijas apmaiņu.

Aģentūra arī sadarbojas ar Eiropas Savienības struktūrām, starptautiskām organizācijām un ārpussavienības valstīm, lai gādātu par kopīgu reakciju uz vislielākajiem drošības apdraudējumiem.

Tās gada darba programmas pamatā ir šī tīkla un citu ieinteresēto personu pienesums. Tas nozīmē, ka aģentūras darbība atbilst ES valstu vajadzībām ES iekšējās drošības stratēģijas prioritārajās jomās.

Kas ir ieguvēji?

CEPOL palīdz uzlabot drošību Eiropā, veicinot sadarbību un zināšanu apmaiņu starp policijas darbiniekiem ES valstīs un dažās ārpussavienības valstīs jautājumos, kuri saskan ar ES drošības prioritātēm un jo īpaši ar ES politikas ciklu organizētas un smagas starptautiskas noziedzības jomā.

CEPOL mērķis ir kļūt par pasaules līmeņa centru un pārmaiņu virzītājspēku tiesībaizsardzības apmācības jomā.

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

Kontaktinformācija

Adrese

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Ta-lr
+36 1 803 8030/8031
Fakss
+36 1 803 8032
Back to top