Európai Unió

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)

Áttekintés

Szerep: európai és nemzetközi bűnüldözési képzés
Ügyvezető igazgató: Dr. Bánfi Ferenc
Alapítás éve: 2005
Alkalmazottak száma: 60
Székhely: Budapest
Honlap: CEPOL

A CEPOL, az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége képzési programokat dolgoz ki, szervez meg és hajt végre rendőrök és a bűnüldöző szervek más tagjai számára.

Milyen feladatokat lát el?

Az ügynökség:    

  • képzést nyújt rendőrök és a bűnüldöző szervek más tagjai számára;
  • képzés és tudásmegosztás révén javítja a biztonságot az Európai Unióban;
  • képzési hálózatokat hoz létre.

A CEPOL innovatív, magas szintű képzést nyújtó programokat biztosít. Képzési programjait a legkorszerűbb kutatási és technológiai szakismeretek és fejlemények figyelembevételével alakítja ki, és előmozdítja a rendőri szervek közötti együttműködést.

Az ügynökség jelenlegi képzési kínálata az alábbi elemeket foglalja magában:

Szervezeti felépítés

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségét az ügyvezető igazgató irányítja, aki az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

Az igazgatótanács az Európai Bizottság és a tagállamok képviselőiből áll. Az igazgatótanács elnöki tisztét az Európai Unió Tanácsának 18 hónapra szóló programját közösen kidolgozó három uniós ország egyikének képviseletét ellátó tag tölti be.

Az ügynökségnek mindegyik uniós országban van ún. nemzeti egysége. A nemzeti egységek információkat és iránymutatást biztosítanak a bűnüldöző szervek azon tagjai számára, akik részt kívánnak venni a CEPOL tevékenységeiben.

Hogyan végzi munkáját?

A CEPOL hálózatba kapcsolja az egyes uniós tagországokban a bűnüldöző szervek tagjai részére képzést biztosító intézményeket, és segít nekik élvonalbeli képzést nyújtani a prioritást jelentő biztonsági témákban, bűnüldözési együttműködést folytatni, valamint információkat cserélni.

Az ügynökség uniós szervekkel, nemzetközi szervezetekkel és nem uniós országokkal is együtt dolgozik annak érdekében, hogy közös választ tudjanak adni a legsúlyosabb biztonsági fenyegetésekre.

A CEPOL az említett hálózat és más érdekelt felek közreműködésével alakítja ki éves munkaprogramját. Ez azt jelenti, hogy tevékenysége összhangban van az uniós országoknak az uniós belbiztonsági stratégia prioritást jelentő területein jelentkező szükségleteivel.

Kik látják hasznát tevékenységének?

A CEPOL megkönnyíti az uniós tagországokban és egyes nem uniós országokban a rendőrök közötti együttműködést és tudásmegosztást olyan témákban, amelyek az EU biztonsági prioritásain, és különösen az EU súlyos és szervezett bűncselekményekkel kapcsolatos szakpolitikai ciklusán alapulnak. Ezáltal az ügynökség hozzájárul ahhoz, hogy Európa biztonságosabbá váljon.

A CEPOL célja, hogy világszínvonalú központtá és a változás motorjává váljon a bűnüldözési képzés területén.

Elérhetőségi adatok

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)

Elérhetőségi adatok

Cím

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Back to top