Europska unija

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

Pregled

Uloga: provodi osposobljavanje u području izvršavanja europskog i međunarodnog zakonodavstva
Izvršni direktor: Dr. Ferenc Bánfi
Godina osnivanja: 2005.
Broj zaposlenika: 60
Sjedište: Budimpešta (Mađarska)
Internetska stranica: CEPOL

CEPOL, Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, agencija je Europske unije koja razvija, provodi i organizira osposobljavanje policijskih i drugih službenika odgovornih za izvršavanje zakonodavstva.

Djelokrug

Agencija:    

  • provodi osposobljavanje policijskih i drugih službenika odgovornih za izvršavanje zakonodavstva
  • povećava sigurnost EU-a osposobljavanjem i razmjenom znanja
  • uspostavlja mreže za osposobljavanje.

CEPOL nudi inovativne i napredne tečajeve osposobljavanja. U svoje programe osposobljavanja uključuje najnovija stručna znanja i kretanja u područjima istraživanja i tehnologije te pospješuje suradnju među policijskim tijelima.

Njegova trenutačna područja osposobljavanja obuhvaćaju:

Struktura

Na čelu CEPOL-a je izvršni direktor, koji je odgovoran upravnom odboru.

Upravni odbor sastoji se od predstavnika zemalja EU-a i Europske komisije. Predsjednik tog odbora predstavnik jejedne od 3 zemlje EU-akoje zajednički sastavljaju 18-mjesečni program Vijeća Europske unije.

Agencija u svakoj zemlji EU-a ima nacionalni odjel (poznat kao „CNU”). Nacionalni odjeli prenose informacije i daju smjernice službenicima odgovorima za izvršavanje zakonodavstva koji žele sudjelovati u aktivnostima CEPOL-a.

Način rada

CEPOL umrežava ustanove za osposobljavanje službenika odgovornih za izvršenje zakonodavstva u svakoj zemlji EU-a i pomaže im pružati vrhunsko osposobljavanje o sigurnosnim prioritetima, suradnji u izvršavanju zakonodavstva i razmjeni informacija.

Agencija također surađuje s tijelima EU-a, međunarodnim organizacijama i zemljama izvan EU-a kako bi osigurala zajedničku reakciju na najozbiljnije sigurnosne prijetnje.

Njezin godišnji program radatemelji se na informacijama dobivenima iz te mreže i od drugih dionika. To znači da se aktivnostima Agencije ispunjavaju potrebe zemalja EU-a u prioritetnim područjima strategije unutarnje sigurnosti EU-a.

Korisnici

CEPOL pridonosi sigurnijoj Europi olakšavanjem suradnje i razmjene znanja među policijskim službenicima u zemljama EU-a i nekim zemljama izvan EU-a u temama povezanima sa sigurnosnim prioritetima EU-a, posebno ciklusom politike EU-a za borbu protiv teškog i organiziranog kriminala.

Cilj je CEPOL-a postati centar znanja na svjetskoj razini i pokretač promjena u području osposobljavanja usmjerenog na izvršavanje zakonodavstva.

Kontaktni podaci

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

Kontaktni podaci

Adresa

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Faks
+36 1 803 8032
Back to top