Euroopan Unioni

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

Perustiedot

Tehtävä: Unionin ja kansainvälisen oikeuden lainvalvontakoulutus
Pääjohtaja: Ferenc Bánfi
Perustettu: 2005
Henkilöstömäärä: 60
Sijainti: Budapest, Unkari
Verkkosivusto: CEPOL

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) on EU:n virasto, joka kehittää ja toteuttaa poliisi- ja lainvalvontaviranomaisille tarkoitettua koulutusta.

Tehtävät

CEPOL    

  • antaa koulutusta poliisi- ja lainvalvontaviranomaisille
  • parantaa EU:n turvallisuutta koulutuksen ja tietämyksen jakamisen avulla
  • perustaa koulutusverkostoja.

CEPOL tarjoaa innovatiivisia edistyneitä kursseja. Sen koulutusohjelmissa hyödynnetään alan tutkimuksen ja teknologian tuoreinta asiantuntijatietoa ja kehitystä. Tehtävänä on myös poliisiviranomaisten yhteistyön edistäminen.

Koulutusvalikoimaan kuuluvat:

Rakenne

CEPOLin pääjohtaja vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvosto koostuu EU-maiden ja Euroopan komission edustajista. Puheenjohtajana toimii yksi EU:n puheenjohtajakolmikon edustajista. Puheenjohtajakolmikon maat laativat yhteisen ohjelman asioista, joita EU:n neuvosto 18 kuukauden aikana käsittelee.

CEPOLilla on kansallinen yksikkö kussakin EU-maassa. Kansalliset yksiköt antavat tietoa ja ohjausta lainvalvontaviranomaisille, jotka haluavat osallistua CEPOLin toimintaan.

Toiminta

CEPOL koordinoi eri EU-maissa toimivien lainvalvontaviranomaisten koulutuslaitosten verkostoa ja auttaa niitä tarjoamaan turvallisuuden painopisteitä, lainvalvontayhteistyötä ja tietojenvaihtoa käsittelevää koulutusta.

Virasto toimii myös yhteistyössä EU-elinten, kansainvälisten järjestöjen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotta voidaan varmistaa yhteiset toimet vakavimpien turvallisuusuhkien torjumiseksi.

Cepolin vuotuinen työohjelma perustuu verkostolta ja muilta sidosryhmiltä saatuun palautteeseen. Viraston toiminta vastaa näin EU-maiden tarpeita EU:n sisäisen turvallisuuden strategian painopistealoilla.

Hyötyjät

CEPOL parantaa EU:n turvallisuutta edistämällä poliisiviranomaisten yhteistyötä ja tietämyksen vaihtoa EU-maissa ja eräissä EU:n ulkopuolisissa maissa. Toiminta perustuu EU:n turvallisuuden painopistealoihin ja erityisesti vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaan EU:n toimintapoliittiseen sykliin.

CEPOLin tavoitteena on toimia maailmanluokan keskuksena ja muutosvoimana lainvalvontakoulutuksen alalla.

Yhteystiedot

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

Yhteystiedot

Osoite

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

P.
+36 1 803 8030/8031
F.
+36 1 803 8032
Back to top