Euroopa Liit

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

Ülevaade

Ülesanne: pakub Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil õiguskaitsekoolitust
Tegevdirektor: Dr. Ferenc Bánfi
Asutamisaasta: 2005
Töötajate arv: 60
Asukoht: Budapest (Ungari)
Veebisait: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet CEPOL on Euroopa Liidu asutus, mis töötab välja, rakendab ja korraldab koolitusi politseiametnikele ning teistele õiguskaitsetöötajatele.

Tegevusvaldkonnad

Amet:    

  • pakub koolitust politsei- ja muude õiguskaitseametnikele;
  • parandab koolituste ja teabejagamise abil julgeolekut ELis;
  • loob koolitusvõrgustikke.

CEPOL pakub uuenduslikke täiendkoolitusi. Amet integreerib teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonna uusimad eksperditeadmised ning arengud oma koolitusprogrammidesse ning parandab politseiasutuste vahelist koostööd.

Selle praegused ülesanded hõlmavad järgmist:

Struktuur

CEPOLi eesotsas on tegevdirektor, kes annab aru haldusnõukogule.

Haldusnõukogu koosneb ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni esindajatest. Eesistuja esindab ühte neist kolmest ELi liikmesriigist, mis valmistavad üheskoos ette Euroopa Liidu Nõukogu 18-kuulist programmi.

Ametil on igas ELi liikmesriigis riiklik üksus („CNU“). Riiklikud üksused jagavad teavet ja juhiseid õiguskaitseametnikele, kes soovivad osaleda CEPOLi tegevuses.

Töömeetodid

CEPOLi abil on loodud võrgustik, mis koosneb igas ELi liikmesriigis asuvatest õiguskaitseametnike koolitusasutustest, mis aitavad pakkuda eesliinikoolitust julgeolekuprioriteetide, õiguskaitsekoostöö ja teabevahetuse valdkonnas.

Amet teeb koostööd ka ELi asutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikidega, et tagada kõige tõsisemate julgeolekuohtude puhul koordineeritud tegevus.

Ameti iga-aastase tööprogrammi aluseks on nii selle võrgustiku kui ka teiste huvirühmade tagasiside. See tähendab, et tema tegevus vastab ELi sisejulgeoleku strateegia prioriteetsetes valdkondades liikmesriikide vajadustele.

Kasusaajad

CEPOL aitab kaasa Euroopa turvalisemaks muutmisele, hõlbustades koostööd ja teadmiste jagamist ELi liikmesriikide ja mõnede kolmandate riikide politseiametnike vahel küsimustes, mis põhinevad ELi julgeolekuprioriteetidel ning eelkõige ELi lähenemisviisil rasketele kuritegudele ja organiseeritud kuritegevusele.

CEPOLi eesmärk on saada maailmatasemel keskuseks ja õiguskaitsekoolituse valdkonna uuenduste loojaks.

Kontaktandmed

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

Kontaktandmed

Aadress

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Faks
+36 1 803 8032
Back to top