Europæiske Union

Den Europæiske Unions Agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol)

Den Europæiske Unions Agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol)

Oversigt

Rolle: Cepol sørger for uddannelse i europæisk og international retshåndhævelse
Direktør: Ferenc Bánfi
Oprettet i: 2005
Antal medarbejdere: 60
Beliggenhed: Budapest (Ungarn)
Website: CEPOL

Cepol, Den Europæiske Unions Agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse, er et EU-agentur, som udvikler, tilrettelægger og gennemfører kurser for politifolk og andre retshåndhævende myndighedspersoner.

Hvad laver det?

Cepol:    

  • sørger for uddannelse til politiet og andre retshåndhævende myndigheder
  • forbedrer EU's sikkerhed via uddannelse og vidensdeling
  • opretter uddannelsesnetværk.

Cepol udbyder innovative kurser på højt niveau. Agenturet bruger den nyeste ekspertviden og de seneste teknologiske og forskningsmæssige resultater i sine kurser og medvirker til at styrke samarbejdet mellem politimyndighederne i EU's medlemslande.

Cepols aktuelle ansvarsområde omfatter:

Struktur

Cepol ledes af en direktør, som er ansvarlig over for bestyrelsen.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra EU-lande og fra EU-Kommissionen. Formanden er en repræsentant fra et af de tre EU-lande, der i fællesskab forbereder Rådets 18-månedersprogram.

Cepol har en national enhed  i hvert EU-land. De nationale enheder informerer og vejleder de retshåndhævende myndighedspersoner, som ønsker at deltage i Cepols aktiviteter.

Hvordan arbejder det?

Cepol samler et netværk af kursusinstitutioner for retshåndhævere i de enkelt EU-lande og hjælper dem med at udbyde frontlinjeuddannelse i sikkerhedsprioritering, samarbejde om retshåndhævelse og udveksling af informationer.

Agenturet samarbejder også med andre EU-organer, internationale organisationer og tredjelande for at sikre en kollektiv respons på de mest alvorlige trusler mod sikkerheden.

Cepols årlige arbejdsprogram bygger på input fra dette netværk og andre interessenter. Det betyder, at dets aktiviteter imødekommer EU-landenes behov på de prioriterede områder i EU's strategi for den indre sikkerhed.

Hvem har gavn af det?

Cepol bidrager til et mere sikkert Europa ved at fremme samarbejde og udveksling af viden blandt politifolk i EU-landene og i visse lande uden for EU om spørgsmål, der udspringer af EU's sikkerhedsprioriteter, og specielt om EU's politikcyklus om grov og organiseret kriminalitet.

Det er Cepols mål at blive et af verdens førende centre for og en drivkraft for forandring inden for uddannelse i retshåndhævelse.

Kontakt

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

Kontakt

Adresse

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tlf.
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Back to top