European Union website, the official EU website

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

Cepol samler ledende politifolk fra hele EU for at styrke samarbejdet om at bekæmpe kriminalitet, opretholde lov og orden og beskytte den offentlige sikkerhed på tværs af grænserne.

Cepol er et EU-agentur, der blev oprettet den 20. september 2005 ved Rådets afgørelse 2005/681/RIA. Dets sekretariat ligger i Bramshill i England, ca. 70 km fra London. Hvert år afholder Cepol 60-100 kurser, seminarer og konferencer. De gennemføres af de nationale politiskoler i EU-landene og omfatter mange forskellige emner. Cepol har et årligt budget på 8,341 millioner euro (2011).

Cepols sekretariat ledes af en direktør,dr. Ferenc Bánfi, som er udnævnt for en fireårig periode indtil februar 2014. Han er ansvarlig over for Cepols bestyrelse, der består af repræsentanter for de enkelte EU-lande – for det meste ledere af de nationale politiskoler. Bestyrelsens formandskab varetages af repræsentanten for det EU-land, der har formandskabet for Rådet. Bestyrelsen mødes normalt fire gange om året og har nedsat fire udvalg:

  • udvalget for det årlige program (APC)
  • budget- og forvaltningsudvalget (BAC)
  • det strategiske udvalg (SC)
  • uddannelses- og forskningsudvalget (TRC).

Udvalgene bistås af arbejdsgrupper, projektgrupper og undergrupper.

Cepols sekretariat har cirka 30 medarbejdere, der står for det daglige arbejde, i to afdelinger: afdelingen for uddannelse, videnskab, forskning og udvikling og afdelingen for fælles tjenester.

Direktør: Dr. Ferenc Bánfi. 

Kontakt: 

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

Kontakt

Adresse: 

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tlf.: 
+36 1 803 8030/8031
Fax: 
+36 1 803 8032