European Union website, the official EU website

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

EPA sdružuje vyšší policejní důstojníky z celé Evropy s cílem podporovat mezinárodní spolupráci v boji proti trestné činnosti a při zajišťování veřejné bezpečnosti a pořádku.

EPA byla založena v roce 2005 jako agentura Evropské unie (rozhodnutím Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005) a její sekretariát sídlí v Bramshillu asi 70 km od Londýna. Ročně akademie pořádá 60 až 100 kurzů, seminářů a konferencí. Akce pořádají policejní akademie členských států a týkají se širokého spektra témat. Akademie EPA disponuje ročním rozpočtem ve výši 8,341 milionu eur (2011).

V čele sekretariátu EPA stojí ředitel Ferenc Bánfi, který byl jmenován na čtyřleté období do února 2014. Ředitel je odpovědný správní radě, v níž zasedají zástupci členských států EU, obvykle ředitelé vnitrostátních policejních akademií. Správní radě předsedá vždy zástupce země aktuálně předsedající v Radě EU. Správní rada má čtyři pravidelná zasedání ročně a v jejím rámci fungují čtyři výbory:

  • Výbor pro roční program (APC)
  • Výbor pro rozpočet a administrativu (BAC)
  • Výbor pro strategii (SC)
  • Výbor pro vzdělávání a výzkum (TRC)

Výborům jsou nápomocny pracovní skupiny, projektové skupiny a podskupiny.

Sekretariát EPA má okolo 30 zaměstnanců a dělí se na dva odbory: odbor vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje a odbor vnitřních služeb.

Ředitel: Dr. Ferenc Bánfi.

Kontaktní údaje: 

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

Kontaktní údaje

Adresa: 

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel: 
+36 1 803 8030/8031
Fax: 
+36 1 803 8032