Evropská unie

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

Přehled

Úloha: poskytuje výcvik v oblasti prosazování evropského a mezinárodního práva
Výkonný ředitel: Dr. Ferenc Bánfi
Rok zřízení: 2005
Počet zaměstnanců: 60
Sídlo: Budapešť (Maďarsko)
Internetové stránky: CEPOL

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) připravuje a organizuje výcvik policejních úředníků a zaměstnanců ostatních donucovacích orgánů.

Náplň činnosti

Agentura:    

  • zajišťuje odbornou přípravu policie a zaměstnanců dalších donucovacích orgánů
  • zlepšuje bezpečnost EU prostřednictvím odborné přípravy a sdílení znalostí
  • zřizuje vzdělávací sítě.

CEPOL nabízí inovativní, pokročilé vzdělávací kurzy. Do svých vzdělávacích programů integruje nejnovější poznatky výzkumu a technologické novinky a posiluje spolupráci mezi policejními orgány.

Stávající nabídka zahrnuje:

Struktura

Agenturu řídí výkonný ředitel, který se zodpovídá správní radě.

Správní rada je složena ze zástupců členských států EU a Evropské komise. Předseda správní rady je zástupcem jedné ze tří zemí EU, které společně připravují 18měsíční program Rady Evropské unie.

V každé zemi Unie má agentura tzv. národní jednotku (CNU), jež poskytuje informace a pokyny pro pracovníky donucovacích orgánů, kteří se chtějí na výcviku CEPOL podílet.

Způsob fungování

CEPOL představuje síť vzdělávacích zařízení pro úředníky donucovacích orgánů v jednotlivých zemích EU, kterým pomáhá s poskytováním odborné přípravy zaměřené na bezpečnostní priority, spolupráci v oblasti vymáhání práva a výměnu informací.

Agentura také spolupracuje s orgány EU, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi s cílem zajistit společnou reakci na nejzávažnější bezpečnostní hrozby.

Roční pracovní program agentury vychází z podkladů od této sítě a dalších zúčastněných stran. To znamená, že její činnost splňuje potřeby členských států v prioritních oblastech strategie vnitřní bezpečnosti EU.

Pro koho znamená přínos

CEPOL přispívá ke zvyšování bezpečnosti v Evropě tím, že usnadňuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi policejními důstojníky v členských státech a některých třetích zemí, jež se týkají bezpečnostních priorit Unie, zejména v rámci politického cyklu EU pro boj proti závažné a organizované trestné činnosti.

Agentura má za cíl stát se centrem na světové úrovni a hnací sílou změny ve vzdělávání v oblasti prosazování práva.

Kontaktní údaje

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

Kontaktní údaje

Adresa

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Back to top