Европейски съюз

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

Преглед

Роля: предоставя обучение по прилагане на европейското и международното право
Изпълнителен директор: Д-р Ференц Банфи
Създадена: 2005 г.
Брой служители: 60 души
Местоположение: Будапеща (Унгария)
Уебсайт: CEPOL

Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) разработва, извършва и организира обучения за служители на полицията и други правоприлагащи органи.

С какво се занимава

Агенцията:    

  • предоставя обучение за служители на полицията и други правоприлагащи органи,
  • допринася за повишаване на сигурността на ЕС чрез обучение и споделяне на знания,
  • създава мрежи за обучение.

CEPOL предлага новаторски, задълбочени курсове за обучение. Агенцията включва най-новия експертен опит и последните тенденции в изследванията и технологиите в своите програми за обучение и подкрепя сътрудничеството между полицейските органи.

В момента се предлагат:

Структура

CEPOL се ръководи от изпълнителен директор, който се отчита пред управителния съвет.

Управителният съвет се състои от представители на държавите от ЕС и на Европейската комисия. Негов председател е представител на една от трите страни от ЕС, които заедно подготвят 18-месечната програма на Съвета на Европейския съюз.

Агенцията има национално звено във всяка страна от ЕС. Националните звена предоставят информация и насоки за служителите в областта на правоприлагането, които искат да участват в дейностите на CEPOL.

Как функционира

CEPOL обединява мрежа от институти за обучение на служители в областта на правоприлагането във всяка страна от ЕС и им помага да предоставят основано на практиката обучение във връзка с приоритетите по отношение на сигурността, сътрудничеството в сферата на правоприлагането и обмена на информация.

Агенцията работи също така с органи на ЕС, международни организации и държави извън ЕС, за да се осигури колективен отговор на най-сериозните заплахи за сигурността.

Нейната годишна работна програма се основава на информацията от тази мрежа и други заинтересовани страни. По този начин дейностите на агенцията отговарят на нуждите на страните членки в приоритетните области на стратегията за вътрешна сигурност за ЕС.

Кой има полза от това

CEPOL допринася за една по-безопасна Европа, като улеснява сътрудничеството и споделянето на знания между служителите на полицията в страните от ЕС и някои държави извън Съюза по въпроси, свързани с приоритетите на ЕС в областта на сигурността, и по-специално с цикъла на политиката на ЕС за борба с тежката и организираната престъпност.

CEPOL има за цел да се превърне в световен център и двигател на промяна в обучението в областта на правоприлагането.

Координати за връзка

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

Координати за връзка

Адрес

1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Тел
+36 1 803 8030/8031
Факс
+36 1 803 8032
Back to top