Europeiska Unionen

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Översikt

 • Uppgift: Tillhandahålla data som ligger till grund för yrkesutbildningspolitiken i EU
 • Tillförordnad direktör: Mara Brugia
 • Inrättad: 1975
 • Antal anställda: 98
 • Plats: Thessaloniki (Grekland)
 • Webbplats: Cedefop

Cedefop bidrar till att utveckla och genomföra EU:s yrkesutbildningspolitik. Byrån övervakar tendenser på arbetsmarknaden och hjälper EU-kommissionen, medlemsländerna, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar att anpassa utbildningsutbudet till arbetsmarknadens behov.

Verksamhet

Cedefop sammanför politiker, arbetsgivarföreningar, fackföreningar, utbildningsinstitutioner och lärare och elever i alla åldrar – helt enkelt alla som har ett intresse av yrkesutbildning.

I skärningspunkten mellan olika utbildningssystem och arbetslivet fungerar Cedefop som ett forum där berörda organisationer delar med sig av sina idéer och diskuterar hur man kan förbättra yrkesutbildningen i Europa. Cedefop delar med sig av sakkunskap till politiska organisationer och EU-ländernas arbetsgivare och arbetstagare för att hjälpa dem att skapa utbildnings- och arbetsmöjligheter.

Organisation

Cedefop är uppdelat i tre delar. Styrelsen består av företrädare för

 • ländernas regeringar
 • arbetsgivarorganisationer och fackföreningar
 • EU-kommissionen.

Direktören ansvarar för den övergripande förvaltningen av byråns arbete och personal.

Experter på arbetsmarknad och yrkesutbildning sköter det löpande arbetet. De får hjälp av administrativ personal och kommunikationspersonal.

Arbetssätt

Byrån

 • undersöker hur den socioekonomiska och demografiska utvecklingen påverkar sysselsättning, typen av arbete och efterfrågan på kompetens
 • hjälper till att anpassa utbudet av yrkesutbildningar till arbetsmarknadens behov genom att förutse framtida kompetensbehov och göra beslutsfattarna uppmärksamma på kompetensglapp
 • främjar EU-verktyg som t.ex. referensramar för kvalifikationer som gör att betyg från olika utbildningssystem kan jämföras och översättas, och validerar informella utbildningar
 • granskar arbetsplatsbaserade utbildningsmodeller och ger råd om hur EU-länderna kan minska arbetslöshet, skolavhopp och andra obalanser på arbetsmarknaden.

Cedefop samarbetar med andra byråer:

Målgrupper

Cedefops arbete

 • hjälper unga människor att få jobb efter utbildningen
 • hjälper de som har hoppat av skolan att börja studera igen
 • hjälper arbetslösa eller undersysselsatta att återvända till studier och byta yrkesinriktning
 • ger rådgivare och vägledare ett EU-perspektiv
 • hjälper EU-medborgare att ”ta med sig sina kvalifikationer” när de flyttar mellan länder och olika system
 • hjälper EU-länder att bredda utbudet av lärlingsplatser
 • hjälper europeiska, nationella och lokala beslutsfattare att fatta välinformerade beslut om yrkesutbildning.
Kontaktuppgifter till

Kontaktuppgifter till- Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning(Cedefop)

Kontaktuppgifter till

Adress

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tfn
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Back to top