Evropska unija

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Pregled

 • Vloga: Agencija zagotavlja podatke, ki so podlaga za pripravo politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja v EU.
 • Direktor: Joachim James Calleja
 • Ustanovitev: 1975
 • Število zaposlenih: 98
 • Sedež: Solun (Grčija)
 • Spletišče: Cedefop

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) pomaga razvijati in izvajati politike EU o poklicnem usposabljanju. Spremlja trende na trgu dela ter Evropski komisiji, državam EU, organizacijam delodajalcev in sindikatom pomaga pri usklajevanju ponudbe usposabljanja s potrebami na trgu dela.

Naloge

Cedefop je organizacija EU, ki povezuje vse udeležence v procesu poklicnega izobraževanja in usposabljanja – snovalce politik, organizacije delodajalcev in sindikate, izobraževalne ustanove, učitelje in voditelje usposabljanja, in učence vseh starosti.

Agencija deluje na stičišču izobraževalnih sistemov in trga dela ter predstavlja forum, na katerem lahko zainteresirane organizacije izmenjujejo ideje in razpravljajo o najboljših metodah za izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Svoje strokovno znanje izmenjuje s političnimi organizacijami in socialnimi partnerji v državah EU ter jim pomaga zagotavljati priložnosti za učenje in delo.

Struktura

Cedefop je tristranska agencija. Njen upravni odbor sestavljajo predstavniki:

 • vlad držav članic,
 • organizacij delodajalcev in sindikatov,
 • Evropske komisije.

Za splošno vodenje dela agencije in zaposlene je odgovoren njen direktor.

Vsakdanje delo agencije izvajajo strokovnjaki za trg dela ter za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Administrativne in komunikacijske naloge opravlja pomožno osebje.

Delovanje

Agencija:

 • preiskuje, kako socialno-ekonomski in demografski trendi vplivajo na zaposlovanje, naravo delovnih mest in povpraševanje po poklicnih spretnostih,
 • z napovedmi o prihodnjih potrebah po spretnostih in opozarjanjem snovalcev politik na neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem po spretnostih pomaga vsebino poklicnega usposabljanja uskladiti s potrebami trga dela,
 • podpira uporabo vseevropskih orodij, kot so ogrodja kvalifikacij, ki omogočajo primerjavo in priznavanje kvalifikacij iz različnih izobraževalnih sistemov, pa tudi potrjevanje neformalnega izobraževanja,
 • pregleduje modele učenja na delovnem mestu in vladam držav EU svetuje pri zmanjševanju brezposelnosti, šolskega osipa in drugih neravnovesjih na trgu dela.

Cedefop sodeluje z drugimi agencijami:

Koristi

Delo agencije:

 • pomaga mladim pri prehodu iz izobraževanja na trg dela,
 • pomaga osipnikom pri ponovnemu vključevanju v izobraževanje in usposabljanje,
 • pomaga brezposelnim in podzaposlenim odraslim, da se vrnejo v izobraževanje in se poklicno preusmerijo,
 • zagotavlja vseevropsko dimenzijo službam za poklicno usmerjanje in svetovanje,
 • pomaga državljanom EU, da pri selitvi med državami in izobraževalnimi sistemi lahko prenesejo tudi svoje kvalifikacije,
 • pomaga državam EU pri reformi programov vajeništva,
 • pomaga evropskim, nacionalnim in regionalnim snovalcem politik, da sprejemajo ozaveščene odločitve o poklicnem izobraževanju in usposabljanju.
Back to top