Uniunea Europeană

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Prezentare generală

 • Rol: Cedefop furnizează datele pe care se bazează politica UE de educație și formare profesională
 • Director interimar: Mara Brugia
 • Înființare: 1975
 • Angajați: 98
 • Sediu: Salonic (Grecia)
 • Site: Cedefop

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) contribuie la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE de formare profesională. Monitorizează tendințele de pe piața forței de muncă și ajută Comisia Europeană, statele membre, organizațiile patronale și sindicale să ofere servicii de formare profesională care să răspundă la nevoile pieței.

Ce face

Cedefop este organismul UE care reunește părțile interesate de domeniul educației și formării profesionale: factori de decizie, organizații patronale și sindicale, instituții de formare, cadre didactice, formatori și cursanți de toate vârstele.

Aflat la intersecția dintre sistemele educaționale și piața muncii, Cedefop funcționează ca un forum, permițându-le organizațiilor interesate de activitatea sa să facă schimb de idei și să analizeze cele mai bune modalități de a îmbunătăți educația și formarea profesională în Europa. Oferă expertiză autorităților publice și partenerilor sociali din țările UE pentru a contribui la dezvoltarea oportunităților de învățare și de muncă.

Structură

Cedefop este o agenție tripartită. Membrii Consiliului său de administrație reprezintă:

 • guvernele naționale
 • organizațiile patronale și sindicale
 • Comisia Europeană.

Directorul răspunde de gestionarea generală a activității agenției și a personalului.

Activitatea de fiecare zi a agenției este realizată de experți de pe piața muncii și din domeniul educației și formării profesionale. Ei beneficiază de sprijin din partea personalului administrativ și de comunicare.

Cum funcționează

Agenția:

 • examinează efectele tendințelor socioeconomice și demografice asupra ocupării forței de muncă și cererii de competențe
 • contribuie la orientarea formării profesionale către cerințele de pe piața muncii, anticipând nevoile viitoare în materie de competențe și atenționând factorii de decizie cu privire la neconcordanțele dintre cererea și oferta de competențe
 • sprijină utilizarea instrumentelor disponibile la nivelul UE, precum cadrele calificărilor, care permit compararea și recunoașterea calificărilor obținute în diverse sisteme de educație și validarea învățării informale
 • analizează modelele de învățare la locul de muncă și oferă consiliere guvernelor din UE pentru a le ajuta să reducă șomajul, abandonul școlar timpuriu și alte dezechilibre de pe piața muncii.

Cedefop colaborează cu alte agenții:

Beneficiari

Prin activitatea sa, Cedefop:

 • îi ajută pe tinerii absolvenți să se integreze mai ușor pe piața muncii
 • îi ajută pe tinerii care părăsesc școala prea devreme să își reia studiile
 • îi ajută pe adulții șomeri sau încadrați în muncă pe posturi subcalificate să urmeze cursuri de formare și să își reorienteze carierele
 • oferă informații serviciilor de orientare și consiliere, dintr-o perspectivă europeană
 • îi ajută pe cetățenii din UE să obțină recunoașterea calificărilor profesionale în alte țări și sisteme de educație
 • ajută țările din UE să își îmbunătățească oferta în materie de ucenicie
 • ajută factorii de decizie de la nivel european, național și regional să ia decizii bine motivate în domeniul educației și formării profesionale.
Date de contact

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale(Cedefop)

Date de contact

Adresă

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Back to top