Europese Unie

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP)

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP)

In het kort

 • Rol: Cedefop zorgt voor de gegevens waarop het beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding in de EU wordt gebaseerd
 • Waarnemend directeur: Mara Brugia
 • Opgericht: 1975
 • Medewerkers: 98
 • Locatie: Thessaloniki (Griekenland)
 • Website: Cedefop

Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) draagt bij tot de ontwikkeling en de uitvoering van beleid op het gebied van beroepsopleiding. Het houdt toezicht op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en helpt de Europese Commissie, de EU-landen, vakbonden en werkgeversorganisaties om opleidingen af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Taken

Cedefop is de EU-organisatie die beleidsmensen, werkgeversorganisaties, vakbonden, opleidingsinstellingen, lesgevers en leerlingen van alle leeftijden, kortom iedereen die belang heeft bij beroepsonderwijs en -opleiding, samenbrengt.

Op het snijvlak van onderwijsstelsels en de arbeidsmarkt werkt Cedefop als een forum, waar de betrokken organisaties ideeën kunnen uitwisselen en kunnen discussiëren over de beste manier om beroepsonderwijs en -opleiding in Europa te verbeteren. Het deelt haar expertise met politieke organisaties, vakbonden en werkgeversorganisaties in de EU-landen om hen te helpen nieuwe leer- en werkmogelijkheden te creëren.

Structuur

Cedefop brengt drie partijen samen. De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • nationale overheden
 • werkgeversorganisaties en vakbonden
 • de Europese Commissie

De directeur is bevoegd voor het algemeen beheer van de werkzaamheden en het personeel.

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door deskundigen op het gebied van de arbeidsmarkt en beroepsonderwijs en -opleiding. Zij worden ondersteund door administratief personeel en communicatiemedewerkers.

Werkwijze

Het agentschap:

 • gaat na hoe sociaaleconomische en demografische ontwikkelingen de werkgelegenheid, de inhoud van banen en de vraag naar vaardigheden beïnvloeden
 • helpt om de beroepsopleidingen beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt door ontwikkelingen van de vraag naar vaardigheden te voorspellen en beleidsmakers attent te maken op discrepanties
 • ondersteunt het gebruik van Europese systemen zoals kwalificatiekaders waarmee kwalificaties uit verschillende onderwijsstelsels kunnen worden vergeleken en erkend, en informele opleidingen naar waarde kunnen worden geschat
 • herziet op werk gebaseerde leermodellen en geeft EU-overheden beleidsadvies met het oog op de aanpak van werklooshied, schooluitval en andere onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt.

Cedefop werkt samen met andere agentschappen:

Wie is erbij gebaat

Cedefop:

 • helpt jongeren bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt
 • helpt vroegtijdige schoolverlaters om de weg terug te vinden naar onderwijs en opleiding
 • helpt geheel of gedeeltelijk werkloze volwassenen weer een opleiding te volgen en hun loopbaan een nieuwe richting te geven
 • geeft begeleiders en adviseurs een Europees perspectief
 • helpt EU-burgers om van land of onderwijsstelsel te veranderen en daarbij hun kwalificaties mee te nemen
 • helpt EU-landen om hun regels voor leerbanen te hervormen
 • helpt Europese, nationale en regionale beleidsmakers om goed geïnformeerde beslissingen te nemen over beroepsonderwijs en -opleidingen
Contact

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding(Cedefop)

Contact

Adres

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Back to top