Eiropas Savienība

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Īss apraksts

 • Uzdevums: Cedefop sniedz datus, kas kalpo profesionālās izglītības un apmācības politikas izstrādei ES
 • Direktors: Hoakims Hamess Kaleha (Joachim James Calleja)
 • Dibināšanas gads: 1975
 • Darbinieku skaits: 98
 • Atrašanās vieta: Saloniki (Grieķija)
 • Tīmekļa vietne: Cedefop

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) palīdz izstrādāt un īstenot ES profesionālās izglītības politiku. Tas novēro tendences darba tirgū un palīdz Eiropas Komisijai, ES valstīm, darba devēju organizācijām un arodbiedrībām saskaņot piedāvājumu apmācības jomā ar darba tirgus vajadzībām.

Ko šī iestāde dara?

Cedefop ir ES organizācija, kurā pārstāvēti visi profesionālās izglītības un apmācības dalībnieki: politiķi, darba devēju organizācijas un arodbiedrības, izglītības un apmācības iestādes un visu vecumu studenti.

Izglītības sistēmu un darba pasaules krustcelēs tas ļauj attiecīgajām organizācijām apmainīties idejām un apspriest to, kā uzlabot profesionālo izglītību un apmācību Eiropā. Tas piedāvā savu zinātību politiskām organizācijām un abām pusēm – darba devējiem un darba ņēmējiem – ES valstīs, lai tiem palīdzētu attīstīt mācību un darba iespējas.

Struktūra

Cedefop ir trīspusēja aģentūra. Tās administratīvajā valdē ietilpst dalībnieki, kas pārstāv:

 • valstu valdības,
 • darba devēju organizācijas un arodbiedrības,
 • Eiropas Komisiju.

Direktora ziņā ir darba vispārējā vadība un personāla vadība.

Ikdienas darbu veic darba tirgus un profesionālās izglītības un apmācības eksperti, kam palīdz administratīvā un saziņas komanda.

Kā šī iestāde strādā?

Aģentūra:

 • pēta to, kā demogrāfiskās un sociālekonomiskās pārmaiņas ietekmē nodarbinātību un prasmju pieprasījumu;
 • palīdz pielāgot profesionālo apmācību darba tirgus vajadzībām, prognozē prasmju pieprasījumu nākotnē, brīdina politiķus par neatbilstību starp piedāvājumu un pieprasījumu;
 • rosina izmantot ES mēroga rīkus, tādus kā profesionālās kvalifikācijas sistēmas, kas ļauj salīdzināt un atzīt dažādās izglītības sistēmās iegūtās kvalifikācijas, kā arī atzīt ikdienējās mācīšanās rezultātus;
 • novērtē apmācības modeļus darba vidē un sniedz padomus ES valstu valdībām, lai tām palīdzētu samazināt bezdarbu, mācību pāragru pārtraukšanu un citas darba tirgus problēmas.

Cedefop sadarbojas ar citām aģentūrām:

Kas ir ieguvēji?

Cedefop darbs:

 • palīdz jauniešiem ienākt darba tirgū;
 • palīdz jauniešiem, kuri pāragri pārtraukuši mācības, tās atsākt;
 • palīdz bez darba palikušajiem vai daļēji nodarbinātajiem pieaugušajiem izglītoties un pārorientēt karjeru;
 • sniedz orientēšanas un konsultēšanas dienestiem informāciju Eiropas līmenī;
 • palīdz ES iedzīvotājiem panākt savas kvalifikācijas atzīšanu dažādās valstīs un sistēmās;
 • palīdz ES valstīm uzlabot izglītības un apmācības piedāvājumu;
 • palīdz reģionu, valsts un ES līmeņa politiķiem pieņemt informētus lēmumus profesionālās izglītības un apmācības jomā.
Kontaktinformācija: 

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs(Cedefop)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Ta-lr: 
+30 2310 490 111
Fakss: 
+30 2310 490 049
Back to top